Mötesplats med värme

Vasaplan i Umeå, Sverige av Wingårdhs

Vasaplan i Umeå är inte längre bara en knutpunkt för busstrafik och en plats att passera för den som är på väg. Med sin nya utformning och kostym av limträ har platsen också blivit ett ställe där människor kan mötas. Mittperrongen, inramad av två skärmtak, har en tydlig trädstruktur, där bärverket av limträbalkar bildar ett raster. Under soliga dagar kommer lamellerna att ge liv till platsen med ett föränderligt skuggspel. Men glastaket som vilar på limträbalkarna kommer också att fungera som skydd för nederbörd. 

De tvärställda pelarna har en kärna av betong som därefter har klätts med limträ. Konstruktionen vilar på den sockel som utgör perrongen, också den av betong och försedd med värmeslingor. Träet är behandlat med ett färglöst kiselbaserat träskydd och kommer att gråna i takt med att det åldras.

– Det var aldrig någon diskussion om att vi skulle använda oss av något annat än trä. Det är ett uthålligt och trevligt byggnadsmaterial som är lätt att påverka, säger Gert Wingårdh, ansvarig arkitekt.

w| wingardhs.se

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration