Paviljong har fått bestämd plats

Kajakhus 25 kvm i Sorunda, Sverige av in Praise of Shadows

Från början var det en paviljong av douglasgran som konstruerades till Wallpaper Handmade i Milano. Därefter ställdes den ut på biennalen i Venedig och skickades sedan vidare till hantverksutställningen Zumthor Bregenzerwald. Men nu är det slutrest för paviljongen som i stället har förvandlats till ett 25 kvadratmeter stort attefallshus och slagit rot på Lindholmen söder om Stockholm. Där vilar det på åtta konformade betongplintar, och med sin flexibla inredning tjänstgör det både som kajakhus och en avskild plats för familjens tonåringar.

Den ursprungliga strukturen är kvar, men huset har kompletterats med en fasad konstruerad av nedsågad tall från den nuvarande tomten. Plankornas oregelbundna form ger liv åt byggnaden samtidigt som det har bidragit till att så stor del som möjligt av varje tall har kunnat användas. De massiva plankorna stabiliserar konstruktionen, vilken består av träramar med varierande dimensioner samt av längsgående balkar i tak och golv.

w| inpraiseofshadows.se

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration