Simhall med skogsvy

Freemen’s School i Surrey, England av Hawkins/Brown

Trä i kulturhistorisk miljö. Stora, ljusa valv av limträ gör simhallen vid Freemen’s School varm, inbjudande – och estetiskt tilltalande. I skolområdets gamla ekskog har en byggnad med högt ställda krav på både form och funktion tagit plats.

Den gamla simhallen på Freemen’s School reste sig högt över Surreys böljande landskap. Sedan uppförandet på 1970-talet hade simhallen, som även användes till tävlingar i simhopp, blivit något av ett landmärke i området. Precis som flera andra delar av skolan ingick byggnaden i ett område som betraktades som kulturhistoriskt värdefull. Det var därför extra beklagligt att den gamla simhallen brann ner en regnig januarinatt 2014.

Sex år tidigare hade den engelska arkitekt­byrån Hawkins/Brown fått uppdraget att bygga om hela det komplex som utgör internatskolan Freemen’s School i Surrey söder om London. År 2014 hade de just avslutat den första fasen av fyra. Simhallen – som egentligen skulle byggas om i slutskedet – fick genast högre prioritet.

– Övriga byggnader fick vänta och vi inledde arbetet med simhallen tidigare än planerat. Men när vi satte oss in i ritningarna kände vi att vi ville göra en del förändringar. Vi skulle ha byggt om den gamla simhallen, men nu valde vi att placera hallen på en plats som i dagsläget kändes mer naturlig, säger Adam Cossey på Hawkins/Brown.

Simhallen flyttades från västra delen av skolområdet till den östra, intill övriga sportanläggningar som rugby- och cricketfält, fotbollsplan och tennishallar. Alldeles i närheten låg även något annat som fångade arkitekternas uppmärksamhet – en gammal vacker ekskog. De började drömma om att få bygga här, inne i skogen. Men det innebar stora utmaningar, inte minst att få tillstånd att använda marken. Landskapet är, precis som skolans slottsliknande huvudbyggnad och andra delar av omgivningen, listat som kulturhistoriskt värdefullt område. Efter långa förhandlingar fick arkitekterna till slut lov att bygga här. En förutsättning var dock att de skapade en vacker byggnad som fungerade väl tillsammans med övrig byggnation, och att den inte förtog, utan snarare framhävde, det gamla skogsområdet.

– Den omkringliggande naturen blev en stor inspirationskälla till simhallen. Vi visste redan att vi ville bygga med trä, men det blev nu ännu mer naturligt. Skogen skulle reflekteras även interiört, så vi skapade en synlig limträkonstruktion. Man ser rätt ut i skogen genom de stora fönsterpartierna men det är även trä på väggar och i taket. Det ger en känsla av att simma bland träden.

Simhallens konstruktion består av stora ramar av limträ, och skivelement av KL-trä bildar byggnadens väggar och tak. Tittar man upp på ramkonstruktionen som bildar valv ser man att vissa av balkarna är skarvade, förlängda. Limträelementen sitter ihop genom dymlingsförband med inslitsade plåtar. Att man gjort så har sin naturliga förklaring – de små vägarna på den brittiska landsbygden innebar att man helt enkelt inte kunde transportera hur stora element som helst. 

Hela den prefabricerade konstruktionen monterades upp på drygt två veckor. Simhallens inspirerande utformning är lika enkel som vacker. Hawkins/Brown utgick från den funktionella lådform som simhallar ofta har, men lekte med konceptet. Genom att trycka ner två av lådans diagonalt motsatta hörn, och pressa upp de andra två, skapade man intressanta vinklar och ytor. Att en del av simhallen är nedsänkt i en svag sluttning förvränger perspektiven ytterligare. Adam Cossey förklarar att även om konstruktionen kan ge ett avancerat intryck är den egent­ligen ganska enkel. 

– Ena halvan är egentligen bara en spegelbild av den andra, vilket underlättade produktionen av limträramarna. Att lyfta upp och sänka ner simhallens hörn hade dessutom en praktisk funktion. Taket sänker sig något där omgivningen sänker sig för att smälta in. Där byggnaden reser sig har vi på ena sidan placerat entrén och på den andra sidan stora fönster som vetter mot skogen.

Allt trä är interiört behandlat med ett vitt pigment. Detta har gjorts framför allt för att ge simhallen en ljus känsla, tillsammans med de stora fönsterpartierna minskar de behovet av belysning. Men pigmentet innehåller även en impregnering som brandsäkrar byggnaden. Det var dock viktigt att man fortfarande skulle se träets ådringar genom den ljusa, vita färgen. 

– Träets varma, ombonade egenskaper var något vi ville ta vara på i simhallen. Det var en av anledningarna till att vi valde att lämna allt trä exponerat. Det är dessutom trevligt för eleverna som simmar här om dagarna att se konstruktionen. När man ser den förstår man hur simhallen är uppbyggd och byggnaden blir på så vis pedagogisk och undervisande.

Simhallar kan normalt vara knepiga att hantera akustiskt, ljudet studsar lätt runt i den stora lokalen och ljudnivån kan bli problematisk. Men tack vare träets goda ljuddämpande förmåga hanteras detta väl i Freemen’s Schools simhall. Dessutom har man ytterligare arbetat med akustiken genom att placera ljudabsorberande träskivor vertikalt längs med väggarna i bassängutrymmet. Utöver dess akustiska egenskaper finns det flera anledningar till varför trä lämpar sig så väl för simhallar. Trä uppvisar god beständighet i stora lokaler med hög luftfuktighet. Medan till exempel stål korroderar klarar trä av väta bättre och har dessutom värme­isolerande egenskaper. Men arkitekterna var ändå tvungna att fuktsäkra limträramarna konstruktivt närmast golvet.

– Vi har placerat ramarna på ett slags stålfötter som designats av Wiehag som levererade limträkonstruktionen. Dessa är speciellt framtagna för att skydda limträkonstruktionen från att stå i väta samtidigt som de klarar av att bära upp den.

Förutom 25-metersbassängen med sex banor innehåller byggnaden även omklädningsrum, en kombinerad undervisningssal och evenemangsrum samt reception. Trä är ett genomgående material även här med väggar av kl-trä och undertak av spånskivor. Exteriört har arkitekterna använt lärkträ vid entrén, ett material som kommer att gråna vackert med tiden. De vertikala träelementen av lärk är en referens till den första fasen av ombyggnaden av Freemen’s School – elevhemmen – vilket länkar samman byggnadernas formspråk. Resten av exteriören består av stora fönsterpartier samt zinkplattor som täcker väggar och tak. Zinkplattorna var viktiga i sammanhanget eftersom liknande plattor även återfinns i skolans huvudbyggnad. Förutom att stå i samklang med omgivande skog och parker var en förutsättning för den nya simhallen att den fungerade väl tillsammans med den kulturhistoriskt viktiga huvudbyggnaden.

Såväl elever som beställare och arkitekter är nöjda med slutresultatet. Adam Cossey är särskilt stolt över hur man lyckats hålla bassängutrymmet stilrent och minimalistiskt. Alla funktioner har lösts på ett smart sätt och byggts in i designen. 

Belysningen har dolts i en slinga längs med fönstrens överkant. Ventilationen är gömd i golvet intill fönstren och blåser ut luft för att förhindra kondens, ungefär som på framrutan i en bil.

– Simbassänger brukar kunna vara ganska röriga, det är mycket folk och många funktioner som ska in. Jag tycker att vi har lyckats skapa något nytt på Freemen’s School. En avskalad, funktionell och estetiskt tilltalande byggnad som samtidigt ger ett varmt intryck för besökarna. Och hela tiden med den gamla ekskogen som en lugn och trygg fond.

Text Erik Bredhe

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration