Trä för hållbart leverne

Ör trähuskvarter i Sundbyberg, Sverige av Arkitema Architects

Allt fler börjar ta fasta på att trä är bra för människors välbefinnande, och när nya kvarter planeras blir det allt vanligare att trä som material synliggörs. Ett exempel är det vinnande bidraget i arkitekttävlingen i Sundbyberg utanför Stockholm, där ett nytt kvarter ska skapas i stadsdelen Ör med fokus på att leva hållbart. Förslaget är skapat av Folkhem och Arkitema Architects, och en uttalad vision är att sätta trä i fokus.

– Vi har noga tänkt på att göra träet så synligt som möjligt med tanke på den positiva effekt materialet har på människors välbefinnande, säger Kristina Peters, partner på Arkitema Architects.

Kvarteret får en pelar-balkkonstruktion av limträ och inslag av KL-trä, vilken kommer att synas i fasaderna. Totalt blir det 196 lägenheter fördelade på sex byggnader med olika höjd – från fyra till femton våningar. Trappformen är skapad för att ge bostäderna ett bra flöde av naturligt ljus. Taket får terrasser och växthus, allt för att ge kvarteret en grön känsla.

w| arkitema.com

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration