Ikon inspirerade till trätrappa

Acme stairs i London, Storbritannien av Acme

Det sägs att designern Coco Chanel betraktade sina modevisningar ovanifrån. Från den övre delen av modehusets trappa hade hon, tack vare dess speglar, utsikt över visningens alla vinklar. Det har inspirerat arkitektkontoret Acme att med hjälp av modern träteknik skapa en minst lika imponerande trappa, på två sidor klädd med speglar som ger den ett både kraftfullt och lekfullt uttryck.

Trappan löper från designkontorets nedervåning till den övre. Någon befintlig trappa fanns inte mellan de två våningarna utan man tog helt sonika upp ett hål mellan dem och därefter konstruerades den nya trappan på bara fem dagar. Varje trappsteg har CNC-frästs ur limträ av gran som placerats liggande. Varje nivå består av sex limträelement som därefter har skruvats ihop med trappsteget under, vilket ger konstruktionen stabilitet. 

På det nedre planet delar trappan sig i två spiralformade grenar som längre upp möts igen och där bildar en avsats för spontana möten, eller för att likt Chanel bara betrakta aktiviteten på den undre våningen.

w| macme.ac

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration