Transparens lockar fler

National Art Centre i Ottawa, Kanada av Diamond Schmitt Architects

Från betongbunker till modern träkonstruktion. Nu har National Art Centre i Ottawa förvandlats från en otillgänglig byggnad för kultureliten till en angelägenhet för hela staden. När centret byggdes på 1960-talet förlades entrén bortvänd från staden och enda möjligheten att nå den var med bil, vilket stängde många människor ute. 

Dagens publik kräver emellertid en mer tillgänglig hall där alla ska kunna trivas. Därför har centret nu kompletterats med en tillbyggnad, vars välkomnande och öppna utformning står i tydlig kontrast till den tidigare byggnaden och genom sitt transparenta skal nu i stället framhäver den brutalistiska betongarkitekturen. 

Den nya, prefabricerade konstruktionen består av obehandlad Douglasgran, vilken exponeras tydligt i såväl stomme som innertakskassetterna. Detta kombineras med frikostiga glaspartier, vilka både ger ett stort och behagligt ljusinsläpp och låter nyfikna förbipasserande ta del av den nya arkitekturen. Tillbyggnaden, ritad av Diamond Schmitt Architects, vann i fjol nordamerikanska Wood Design Awards.

w| dsai.ca

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration