Hållbara hyresrätter

Valla Berså i Linköping, Sverige av Winell Jern arkitekter

Snart får Linköping sitt första flerbostadshyreshus av kl-trä. Det är det lokala företaget Lindstén Fastigheter som uppför ett femvåningshus i Vallastaden med plats för 69 hyreslägenheter i olika storlek. Det är nästan dubbelt så många jämfört med den ursprungliga planens rektangulära volymer och möjligt tack vare byggnadens nästan slutna cirkelform. Ambitionen med Valla Berså är att visa att det går att bygga hållbara flerbostadshus av trä och med en spännande arkitektur. 

Hållbarhet är ledordet för den nya byggnaden. Den ska kunna leva upp till kraven på ett NNE-hus, »Nära Noll Energihus«. Det innebär ett energikrav på under 55 kWh/kvm och år. Valla Berså ska även infria kraven för klassificeringen Miljöbyggnad Silver och dessutom materialval enligt Sunda Hus. I byggnaden används 1 800 kubikmeter trä, vilket binder 1440 ton kol. Rummen kommer att ha trägolv av ask, vilket ytterligare förstärker träkänslan. Huset får också solceller och hela byggnaden inklusive innergård kommer att vara rökfri.

Läs mer på winelljern.se

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration