Parhus i svår terräng

Two-in-one-house i Akershus, Norge av Reiulf Ramstad Arkitekter

I utkanten av ett villaområde i närheten av Oslo fanns en obebyggd tomt med minst sagt utmanande topografi: från den ås som markerar tomtens högsta punkt stupar en brant och stenig sida rakt ner i väst. Lösningen blev att förlägga huset i sluttningen, precis nedanför åsen. För att slippa göra fler ingrepp i naturen än nödvändigt har Reiulf Ramstad Arkitekter först skannat landskapet med hjälp av 3d-teknik och därefter skapat konstruktionen. 

Eftersom huset ska tjäna som bostad för två
familjer var en utmaning att visuellt binda samman det till en enhet samtidigt som de två hemmen skulle kännas privata. Tack vare den enkla, rektangulära formen får huset ett harmoniskt uttryck i kontrast till det livliga landskapet. Fasaden består av vertikal ytterpanel av cederträ, noga utvalt för att klara det tuffa norska klimatet, obehandlat för att ge en grå patina allteftersom tiden går. De stora fönsterpartierna är valda för att även invändigt ge en nära koppling till naturen.

Läs mer på reiulframstadarchitects.com

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration