96 meter lång träbro har formats för floden

Bro i Neckartenzlingen, Tyskland av Ingenieurbüro Meibach

96 meter lång träbro med smäcker böj och elegant utfört väderskydd har formats för floden i Neckartenzlingen, Tyskland.

Den 362 kilometer långa floden Neckar rinner genom sydvästra Tyskland och korsas av närmare 250 broar. Det senaste tillskottet ligger i Neckartenzlingen. Det är en elegant s-formad träbro som med sina 96 meter låter cyklister och fotgängare ta sig över från den ena sidan till den andra. 

Metoderna för att bygga broar har blivit alltmer sofistikerade och broarnas karaktär har ändrats från att vara enkla bruksobjekt till byggnadsprojekt, där konstnärliga, tekniska, hantverks- och miljömässiga aspekter vägs in som viktiga parametrar. Ett talande exempel är den nya gång- och cykelbron i den sydtyska staden Neckartenzlingen som färdigställdes våren 2017.

Området i norra Schwarzwald är vida känt för sina vackra cykelleder och lockar årligen många besökare. Eftersom den befintliga cykelvägen över floden var underdimensionerad och ledde direkt ut till en tät trafikerad bilväg hade en ny bro för cyklister och fotgängare över floden länge stått högt på önskelistan i Neckartenzlingen. Det primära målet var att den nya bron skulle följa sträckningen för den cykelled som går genom Neckardalen. Med en bredd på tre meter erbjuder den nya, bilfria bron nu ett väl tilltaget utrymme för dem som vill ta en promenad eller cykla över Neckar. 

De ansvariga i staden Neckartenzlingen kontaktade ingenjörsbyrån Miebach som är specialiserad på moderna träkonstruktioner med fokus på just broar. De tog fram ett förslag på en s-formad bro som ligger i linje med cykelvägens sträckning på bägge sidor av floden och smälter väl in i det omgivande landskapet. 

– Staden hade till en början tänkt sig en traditionell stålbro, men vi lyckades övertala dem att i stället välja en bro av trä genom att berätta om de många fördelarna, berättar Dominik Niewerth som är byggnadsingenjör och specialist i träteknik på Miebach.

Det fanns flera anledningar till att man lät sig övertalas. Ur ett historiskt perspektiv har staden en stark koppling till trä. Floden Neckar har ända sedan 1100-talet använts som transportväg för det timmer som avverkats i Schwarzwalds högkvalitativa skogsbestånd. Neckartenzlingen fungerade länge som en omlastningsstation för virket i resan mot huvudfloden Rhen och vidare ut till båtbyggarna som höll till vid den nederländska kusten. En bro av trä är också mer prisvärd och går snabbare att prefabricera och få på plats. Men framför allt föll stadens ansvariga för de miljömässiga aspekterna. Både träråvara och tillverkning fanns att tillgå lokalt. Trä har dessutom mindre miljöpåverkan än stål och betong, inte minst eftersom de 255 kubikmeter limträ som använts till konstruktionen beräknas binda omkring 207 ton koldioxid.

– Broar av trä passar dessutom väldigt bra för gång- och cykeltrafik. De har en låg egenvikt i förhållande till andra broar. För små trafiklaster kan de därför få en slankare utformning än motsvarande broar av framför allt betong, där egentyngden utgör en stor del av lasten. En slank konstruktion leder till att deformationskraven ofta blir dimensionerande för en träbro, fortsätter Dominik Niewerth.

Bron i Neckartenzlingen är en så kallad konsolbro där balkarna som bär konstruktionen är tillverkade av två parallella, blocklimmade och krökta limträelement sammanfogade av tolv på varandra på flatsidan underliggande balkar som är graderade inåt. De liggande balkarna varierar från den översta 208 centimeter breda till den nedersta på enbart 80 centimeters bredd. Bron är konstruerad i tre delar där den mellersta har en spännvidd på hela 44,5 meter och de övriga 25,9 meter vilket ger bron en total längd på 96,3 meter. Av transport- och produktionsskäl var uppdelningen i tre element det mest praktiska och montageskarvarna utfördes som så kallade Gerberskarvar på byggarbetsplatsen. Utöver limträ ingår ståldetaljer och fästdon av stål för att sammanfoga träkomponenterna i bron och ansluta dem till de två betongpelarna på respektive sida om floden.

– 44,5 meter räknas som en väldigt stor spännvidd för en träbro av detta slag, konstaterar Dominik Niewerth som också menar att längden på nästan hundra meter gör bron unik i Tyskland.  

Det som skiljer bron i Neckartenzlingen från många andra träbroar är det väl genomtänkta, konstruktiva träskyddet. Körbanan är tillverkad av prefabricerade betongelement som har ett överhäng på 30 centimeter. Den fungerar som ett tak och skyddar effektivt träkonstruktionen från väder och vind. Brons geometri, med limträbalkar som stegvis vinklats 30 grader vertikalt under bron, bidrar till att själva konstruktionen inte nås av nederbörd. Dessutom finns dräneringskanaler i stål inmonterade under betongelementens fogar. Som en extra säkerhetsåtgärd är träet även behandlat med en tunn lasyr som ska skydda mot både fukt och luftföroreningar. Vajerräcket är tillverkat i stål och rostfritt stål med överliggare i acetylerat limträ som försetts med infälld belysning. 

Det lokala träindustriföretaget Schaffitzel Holzindustrie började tillverka broelementen i november 2016. Totalt användes 255 kubikmeter lokalproducerat trä till limträbalkarna som bearbetats och sammanfogats i fabrik. I mars 2017 var elementen klara för montage och kunde lyftas på plats med hjälp av två mobilkranar med en lyftkapacitet på 380 respektive 500 ton som placerats ut på flodens båda sidor. En arbetsinsats som endast tog tre dagar. 

– Utöver själva designen vill jag gärna lyfta fram det konkurrenskraftiga priset där den industriella processen, snabba montaget, långa livslängden och låga transportvikten ger ekonomiska fördelar. Det gör att priset hamnade i paritet med vad en stålkonstruktion skulle kosta och blev mycket lägre än en betongkonstruktion. Bron var på plats och kunde börja användas drygt ett år efter det att vi presenterade de första idéskisserna i mars 2016, säger Dominik Niewerth.

Men kanske roligast av allt är att de boende i Neckartenzlingen älskar sin nya bro. Den används flitigt av både cyklister och fotgängare och har på kort tid blivit ett landmärke för staden. I mars 2018 tog bron hem publikens pris i tävlingen Holzproklima.

Text Katarina Brandt

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration