Sinnrik lek med tradition

Bad Schörgau i Sarntal, Italien av Pedevilla Architects

Med fantasi och lekfullhet har arkitektkontoret Pedevilla skapat ett dramatiskt möte mellan tradition och lokalt hantverk. Med variationer av samma dekorativa ornament knyter de ihop tre verksamheter till en enhet. 

I den idylliska lilla kurorten Sarntal, en del av Sydtyrolen i norra Italien, reser sig hotell Bad Schörgaus äldre timmerinspirerade hus kring badtunnorna av trä. Platsen har för länge sedan befäst sin ställning som rekreations- och spaort. Så långt tillbaka i tiden som 1689 vet man med säkerhet att människor kom hit för att ta del av hälsosamma bad, såväl i badtunna som i de källor som finns på platsen. Sedan slutet av 1800-talet har det nuvarande hotellet stått på sin plats, med tiden omsorgsfullt moderniserat, och på senare år har även spaavdelningen byggts om. I dag är den en uppvisning i lokala material – dörrar, golv och möbler pryds av lärkträ och golvet täcks av bergsmineralen porfyr. Entrén till spaavdelningen leder genom en öppning flankerad av ett iögonfallande ornament av trä. Det utsirade mönstret är nyskapat men härstammar från traktens äldre traditioner. Nu har det också fått en utökad och tydligare roll på platsen.

I takt med att fler gäster har hittat till hotellet har nämligen verksamheten utökats mer och mer, och för två år sedan kompletterades den med en byggnad som rymmer både en kockakademi och ett showroom för lokalproducerade skönhetsprodukter. För att behålla platsens gedigna känsla krävdes ett sammanhållet grepp kring de två nya enheterna och de behövde också få en naturlig koppling till det befintliga hotellet. 

– Målet var en utformning som aldrig blir tråkig samtidigt som den inte får vara så intensiv att den stör hotellgästerna i deras strävan efter lugn och ro, förklarar Alexander Pedevilla, arkitekt hos Pedevilla Architects och ansvarig för projektet. 

Resultatet blev ett rikligt och samtidigt diskret ornament, inspirerat av det som arkitekterna redan hade skapat i spaavdelningen, vars repetitiva mönster smälter in i byggnaden samtidigt som det väcker nyfikenheten till liv. En utformning som å ena sidan ger en näst intill meditativ upplevelse för den som betraktar den länge nog och å andra sidan skapar liv åt de traditionellt formade byggnaderna.

– Eftersom hotellet ligger i Sarntaldalen som är känt för sin tradition av hälsa och välbefinnande var det väldigt viktigt för oss att inkludera den känslan i projektet. Det ornament som vi valde är typiskt för trakten och ger en lantlig känsla. Man ser det ofta på dörrar, väggar och skåp. Vi gjorde en modern tolkning av mönstret och gav det en tredimensionell utformning, berättar Alexander Pedevilla.

Ornamentet återkommer över hela byggnaden, där det generöst brer ut sig över fasad, innerväggar och -tak. Det är skapat av lärkträ, utifrån ett mönster som upprepar sig i 24 centimeterssekvenser, och där djupet på 3 centimeter bidrar till att ge den tredimensionella strukturen. Mönstret baserar sig på cirkelformade element, där skärningen i deras sammanfogning skapar ett stjärnformat mönster. Bara i taket sitter mer än 1 500 stjärnor, monterade för hand utanpå ett läktsystem och därefter kalkade, även det för hand. Samma princip har arkitekterna använt utvändigt, men utan stjärnformen vilket ger ett lugnare intryck. 

– Mönstret krävde väldigt noggrann planering och utförande eftersom dess symmetri inte tillåter minsta avvikelse. Den stora utmaningen var just att sätta samman delarna, framför allt på de platser där vi måste ta hänsyn till bakomliggande element som ventilationsrör och akustikinstallationer. Men traditionen är viktig, och vi har försökt att göra den rättvisa genom att utföra så mycket som möjligt för hand, säger Alexander Pedevilla. 

Det vackra, mjukt formade mönstret harmoniserar med de fridfulla omgivningarna. Samtidigt ger det också liv till både exteriör och interiör. I kockakademins kök leder ornamentet tillsammans med det ljusa golvet och väggarna av gran blicken till kökets mittpunkt. Här står en nästan fem meter lång köksö, med spishäll och arbetsbänk i ett, samt en monolit av den lokala grågröna Sarnerporfyren, vars ovansida har polerats blank och övriga sidor lämnats obehandlade. De opolerade sidorna på den 22 ton tunga stenen ger en skarp men samtidigt elegant kontrast till den ljusa och mjuka inramningen av rummet. Och liksom den generösa användingen av trä är materialvalet även här ett sätt att knyta rummet närmare naturen samtidigt som det visuellt binds ihop med spaanläggningen. 

– Vi har strävat efter att använda så lokala material som möjligt. Stenen kommer från ett närliggande brott, och vi har använt samma sorts sten som fyllnadsmaterial för de synliga murade ytorna, till exempel de synliga betongytorna, berättar Alexander Pedevilla. 

De bärande elementen är av KL-trä och i kockakademin har de kompletterats med ett träfackverk på övervåningen. Stommen har isolerats och klätts med träpanel. Utvändigt är hela byggnaden av obehandlad lärk. Interiören består av gran, som har vitkalkats, ett träslag som är typiskt för regionen.

– Vi har använt virke från närliggande skogar och lagt stor omsorg på att försäkra oss om att materialet är korrekt producerat, säger Alexander Pedevilla. 

Det generösa valet av trä ger ett behagligt inomhusklimat, som utöver det visuella på flera sätt bidrar till välbefinnandet hos dem som vistas där. En extra detalj är att man har valt att använda hampa som ett delvis synligt men framför allt isolerande material.

– Trätaket möter alla tekniska krav på användningsområdet för den här sortens byggnad. Det ger god akustik, bra ljus och tack vare lagret av hampa fördelas luften lika över hela taket vilket ger en naturlig och bra ventilation, säger Alexander Pedevilla.

Tidigare i år fick Pedevilla Architects ta emot utmärkelsen »Holzbaupreis Südtirol« för sin utformning av Bad Schörgau, ett pris som enligt Alexander Pedevilla känns ärofyllt eftersom det inte bara handlar om designen utan också om valet av trä och den goda kvaliteten på hantverket.

– Alla besökare verkar väldigt entusiastiska över hur vi har valt att använda och visa träet. Sedan återstår det att se vad priset får för betydelse för kommande projekt.

Klart är i alla fall att ornamentet har gett nytt liv till den plats som i flera hundra år har gjort vad den kunnat för människors välbefinnande.

Text Johanna Lundeberg

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration