Styrt av arkitekterna

Kvarteret Korsningen i Örebro, Sverige av Utopia arkitekter

Hur kan kommuner bygga snabbare och nå ett bättre resultat i sina byggprojekt? För två år sedan provade Örebro kommun att som första kommun i Sverige erbjuda arkitektkontor att söka en markreservation i stället för att som brukligt ge den till en byggaktör. Av de 13 ansökningar som kom in valdes Utopia Arkitekter ut, och de har därefter själva fått kontraktera ytterligare byggaktörer för att tillsammans gestalta den 1 200 kvadratmeter stora tomten. Den nya kontorsbyggnaden består av sju våningar och får med sin placering nära centralstationen en viktig roll i stadsbilden. 

Arkitekterna har av klimatskäl eftersträvat minimal betonganvändning och i stället valt trä som ett bärande inslag för såväl stomme som bjälklag, där byggnadens trästomme kommer att lämnas exponerad. Träet får en framträdande roll både för den som vistas i huset och för den som betraktar det utifrån, eftersom trästommen och trapporna kommer att vara synliga genom ena sidans glasade fasad.

Läs mer på utopia.se

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration