Transparens ger mjuk kontrast

Micasa, volume C i São Paulo, Brasilien av Studio MK27

Utställningslokal, tillfälligt boende eller ett extra utrymme för detaljhandel. Den nya paviljongen, med en takhöjd på 7,5 meter, ligger i anslutning till möbelhandelsplatsen Micasa i São Paulo och har många möjliga användningsområden. 

Paviljongens sidor mäter 15 meter vardera, och för att det skulle gå snabbt och effektivt att konstruera dess struktur utvecklade arkitekterna ett system där kl-träskivor parvis löper längs med hela taket och därefter fäster i de pelare av limträ som längs sidorna når från golv till tak. Varannan pelare fixeras i den övre delen av paviljongen av korslagda stålstänger, vilka hjälper till att stabilisera konstruktionen. Fasaden består av dels genomskinlig polykarbonat, dels av vita stålplåtar. De båda materialen bidrar till att lyfta fram det omålade träet och ge det en tydlig plats i stadsbilden, där det med sitt mjuka uttryck blir ett komplement till de två befintliga byggnaderna, skapade av betong respektive stål.

Läs mer på studiomk27.com.br

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration