Ett möte mellan två världar

Belvue-skolan i London, Storbritannien av Studio Weave

Ett hus som knyter ihop två världar, den riktiga skolvärlden och en hemlig trädgård som för tankarna till filmens Narnia. Det var så eleverna på Belvue School utanför London ville se sina nya lokaler, och det tog Studio Weave fasta på när de ritade den nya delen av skolan. Lokalerna skulle anpassas till barn med särskilda behov och placerades mellan den befintliga huvudbyggnaden och den närliggande skogsmark som skolan är ambassadör för. Det ger eleverna en självklar kontakt med naturen. 

Stommen är konstruerad av lärkträ och utvändigt klädd med ceder. Interiört ger björkplywood skolan en ljus och luftig känsla. För att ytterligare knyta an till sagans fantasivärld har byggnaden försetts med fönster i olika vinklar, omgivna av sågtandade fönsterbräden. Två skjutdörrar kan vid behov dras för huvudentrén, och eleverna kan då använda de kompletterande mindre dörrarna som liksom det konkava taket för tankarna till en annan värld med slott och hemliga gångar.

Läs mer på studioweave.com

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration