Flexibel konstruktion för innovation

Incubator i Sydney, Australien av Architectus

Flexibel konstruktion för innovation och kunskapsutbyte med både hållbar och flyttbar stomme

Det är alldeles tyst i den australiensiska natten. En stilla vind sveper genom bushlandskapet i utkanten av universitetsområdet i nordvästra Sydney. Plötsligt hörs ett brummande som tilltar i styrka och ljuskäglor spelar över kullarna. Lastbilskaravanen med de stora byggelementen – tre gånger arton meter – har anlänt till byggplatsen.

– Det var en mäktig syn. Vi var många som hade samlats på byggplatsen den där natten, arkitekter, byggentreprenör och snickare. The Incubator var ett unikt projekt som tvingade oss att skapa unika lösningar. Det gjorde att alla kände ett personligt engagemang i projektet och ville på nära håll uppleva när träpanelerna levererades och monterades, säger Luke Johnson, ansvarig arkitekt på Architectus.

Under flera timmar den natten fortsatte lastbilarna att leverera träpaneler till byggnadens tak. Montaget skedde därefter i ett högt tempo. De följande två nätterna monterades tusen kvadratmeter prefabricerade paneler. Hela byggnaden stod klar efter fem månader. En kort byggtid var en viktig del i det direktiv som Macquarie University hade gett designstudion Architectus. Universitetet – som räknas som ett av världens absolut främsta – är mitt i en omfattande expansionsfas där de investerar drygt 6 miljarder kronor i ny teknik och infrastruktur. En inkubator (ett centrum för nystartade företag) där man kan fånga upp idéer och kunskap från studenter, innovatörer och lokala företag, var av hög prioritet. Tanken från början var att fem år senare bygga en mer permanent inkubator, och den som Architectus designat skulle då monteras ner, flyttas och få ett annat användningsområde. Det var därför viktigt att byggnaden var anpassningsbar – både med tanke på dess flytt och den flexibilitet som en modern inkubator kräver.

– Vi ville ha en enkel och elegant byggnad med stora öppna ytor, högt i tak och rejält takspann. Vi valde en konstruktion av KL-trä eftersom den går snabbt att montera och demontera samt för att den klarar de stora påfrestningarna, säger Luke Johnson.

KL-träkonstruktionen består av gran från Österrike. När byggnaden planerades för två år sedan kunde inte arkitekterna få tag på lokalt tillverkat KL-trä, men på kort tid har utvecklingen i Australien gått fort. Efter att i flera år ha legat lite på efterkälken jämfört med Europa och USA används nu KL-trä i alltmer omfattande och mer komplexa flervåningsprojekt – och tillverkarna av prefabricerade träprodukter i landet har blivit allt fler.

Hela inkubatorn präglas av en harmonisk materialpalett bestående av flera olika träslag och kvaliteter. Det bidrar till den varma, ljusa och inbjudande känsla som Architectus strävade efter. Inkubatorn ska vara ett ställe där man trivs, en inspirerande plats som man gärna återvänder till. Men att använda flera olika typer av prefabricerade träkvaliteter innebar också utmaningar för arkitekterna.

– När man har så många olika delar som ska passa samman, i olika kvaliteter, är det viktigt att ha tillräcklig tolerans. Faktorer som till exempel relativ luftfuktighet gör att olika träprodukter beter sig på olika sätt. Vid ett par tillfällen fick vi ta fram en stor slägga och försiktigt hamra några paneler på plats. I nästa projekt kommer vi att lägga till några millimeter i toleransen.

Utmed hela byggnaden löper 41 V-formade pelarpar av limträ tillverkade av australiensisk ask. Ytterväggarna består av plywood och innerväggarna av akustikpaneler av plywood med faner av australiensisk tall. Längs innertaket sträcker sig långa, försiktigt vågformade, limträbalkar som smalnar av i ändarna. Arkitekterna ville på detta sätt visa upp och uttrycka byggnadens strukturella krafter. Balkarna böljar fram eftersom de på olika ställen kräver större eller mindre konstruktionshöjd för att bära upp takets vikt.

– Vi hade kunnat göra helt raka balkar, men vi ville utnyttja dem till att göra något vackert. När de smalnar av och blir väldigt låga längst ut mot takfoten ger det dessutom byggnaden en lätthet. För att ge takets ändar raka, enkla linjer och ytterligare förstärka den lätta känslan har vi inte installerat några stuprännor. Taket påminner lite grann om en japansk paviljong.

Det nätta, utskjutande taket skuggar fönstren mitt på dagen då solen är som starkast. Men det skyddar även ytterväggarna från väta vid regn och ger därför byggnaden en längre livslängd. Yttertaket är klätt i plåt, och när det regnar rinner vattnet ut över takkanten och ner i ett bevattningssystem som distribuerar vattnet till det omkringliggande landskapet. Byggnaden planerades för att ha så lite påverkan som möjligt på det vackra landskapet i utkanten av universitetets campus. Inga träd togs ner, och de nya växter man planterade var av samma typ som de existerande inhemska växter som redan fanns där. Genom byggnadens stora glaspartier har man ständig kontakt med naturen, vilket bidrar till den inspirerande känsla Architectus ville skapa i inkubatorn. Byggnadens stora nyttjande av trä, till stor del lokalt odlad, står också i dialog med naturen.

Att byggnaden skulle vara möjlig att montera ner gjorde att den inte kunde stå på en betonggrund. I stället hålls en träplattform av limträ upp av stålpålar. Denna lösning innebar en viss utmaning, men Architectus vände den till något positivt.

– En betonggrund kan exempelvis skänka stabilitet åt en byggnad. Men genom att i stället använda en träplattform som grund får man flera fördelar jämfört med en betonggrund. Vi kunde till exempel placera ventilation och el under golvet och lämna interiören helt ren, säger Luke Johnson.

Byggnaden har vunnit flera priser i olika kategorier, såväl rena arkitektpriser som för bästa undervisningsbyggnad. Den har också hyllats för sin hållbarhet; takets solpaneler täcker 60 procent av byggnadens elförbrukning. 

Möjligheten att demontera byggnaden och använda trämodulerna till något helt annat ger dessutom inkubatorn en lång livslängd. Men – ironiskt nog – har Architectus hårda arbete med att skapa en vacker, användarvänlig och framför allt flyttbar byggnad gjort att universitetet skrotade planerna på att bygga en permanent inkubator.

– De blev så nöjda med projektet att de bestämde sig för att behålla vår byggnad. Det blir ingen flytt, utan inkubatorn kommer att stå kvar där den står på universitetsområdet. Vi är så klart väldigt stolta och glada över deras beslut, säger Luke Johnson.

Text Erik Bredhe

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration