Oväntat rum bland klipporna

Paviljong i Skärhamn, Sverige av Room Without A Cause

Ett mjukt och varmt uttryck mitt i den kala och hårda bohuslänska klippmiljön. Det blev resultatet när en grupp unga arkitekter och konstnärer i samarbete med Tjörns kommun uppförde en träpaviljong intill Akvarellmuseet i Skärhamn. 

Paviljongen består av 14 ramar som vilar på två längsgående limträbalkar. Ramarna har olika bredd och höjd, vilket ger rummet dess kurvatur. Konstruktionen hålls ihop med gängstänger och muttrar och strukturen stagas av fyra längsgående reglar som löper upptill genom ramarna. Reglarna börjar och slutar i de två smala öppningarna som på vardera sidan bildar ett slags entré.

Paviljongen mäter 6 meter på längden och 4,1 meter på höjden och är tillverkad av gran. Stommen består av konstruktionsvirke och är helt obehandlad. Hela byggnationen blev klar på sex dagar. Nu har paviljongen flyttats till en temporär vinterplats. Förhoppningen är att till våren ge den en permanent plats och förse den med både tak och väggar.

Läs mer på roomwithoutacause.se

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration