Självbärande form med god akustik

Musikpaviljong i Kirchdorf, Österrike av Parc Architekten

När Michael och Markus Fuchs vann tävlingen om ett nytt utbildningscenter i den lilla orten Kirchdorf valde de att skapa ett helt nytt torg med flera olika byggnader i stället för att integrera samtliga funktioner i en byggnad. Eftersom musiklivet är en viktig del av kulturlivet fyller den senast tillkomna byggnaden, en musikpaviljong, en viktig funktion.

Byggnaden är synlig från alla håll och liknas mer vid en snäckformad skulptur än vid en vanlig byggnad. Men för att den ska fungera i musiksammanhang krävs också stor omsorg om dess akustik; musiken ska kunna nå fram till åhörarna på torget samtidigt som även musikerna måste kunna höra varandra. Vanligtvis har de flesta scener någon form av ljudriktade paneler på sidorna och i taket. Här har arkitekterna utifrån konstruktionens solida träpanel tillsammans med ljud-experter utvecklat en struktur som uppfyller de akustiska kraven. Panelernas veckade form är också ett stöd för konstruktionen och gör byggnaden stabil.

Läs mer på parc.cc

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration