Assymetrisk geometri skapar karaktär

Huvudkontor i Laakirchen, Österrike av Delugan Meissl

En 90 år gammal låssmedsbutik skulle få ett nytt huvudkontor. Ett önskemål var att det skulle spegla såväl företagets innovationsanda som dess rötter. Valet föll på Delugan Meissl Architects förslag, inspirerat av de för norra Österrike så typiska fyrkantiga byggnaderna med tillhörande innergård. Byggnaden står stabilt arrangerad kring ett atrium, och erbjuder invändigt en stor flexibilitet med flyttbara väggar. Parkett och trappor är av ljus ek. För att skapa den komplexa och asymmetriska takgeometrin, som består av mer än 240 noder och kräver exakt montering, tog arkitekterna med hjälp av 3d-teknik fram en modell för hur komponenterna skulle utformas. Därefter prefabricerades sektionerna med hjälp av CNC-teknik. Konstruktionen består av Baubuche, en fanerträbalk av lokal bok, som har lämnats obehandlad. De stöttande fanerträpelarna löper från bottenvåningen och har till stor del lämnats synliga för att ge inredningen ett sammanhållande uttryck.

Läs mer på dmaa.at

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration