Evighetsform bildar tak utan slut

In Bamboo i Daoming, Kina av Archi-Union Architects

Den kinesiska staden Daoming är känd för sina lokala hantverk av vävd och flätad bambu. Det tog Archi-Union Architects fasta på när de ritade stadens nya kulturcentrum In Bamboo, där digital design möter kulturell kontext. 

Bambun spelade förstås en stor roll i utformningen, inte bara genom de fasadmönster som skapats av en lokal konstnär. Med sin luftiga design och till-hörande trädgård ger byggnaden också känslan av att befinna sig mitt i en bambuskog. Arkitekterna kunde emellertid snart konstatera att bambu inte fungerar som bärande material. I stället valde de att arbeta med limträ, där pelare och balkar bär upp byggnadens kanske mest iögonfallande del – taket, i formen av ett evighetstecken binder det ihop de två cirkelformade byggnaderna till en enhet. Under takets grå keramikplattor, som är vanligt förekommande i ortens arkitektoniska historia, finns en ram av stål för att skapa den mjuka rundningen. Ovanpå den vilar sekundärbalkar av limträ som har lämnats synliga för att förstärka deras uttryck.

Läs mer på archi-union.com

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration