Fjällby med fokus på hållbarhet

Fjätervålen i Dalarna av AIX Arkitekter

Nu ska Fjätervålen i norra Dalarna förvandlas till Nordens mest hållbara fjälldestination. Fjätervålen ligger i ett naturreservat, och därför blir klimatfrågan viktig när den nya destinationen planeras. En genomtänkt arkitektur och stadsbyggnad blir viktig för att den känsliga fjällmiljön ska påverkas så lite som möjligt. Klart redan nu är att fokus kommer att ligga på modern träarkitektur, där samtliga byggnader projekteras för trästomme, och de första skisserna visar också fasader med en tydlig träkänsla. Det blir en ny hotell- och centrumanläggning, restaurang, butik och spa samt bostäder, allt med både liftar och skidspår utanför knuten så att bilen kan stå parkerad under hela vistelsen.

– Trä är ett så uttrycksfullt material. I Fjätervålen har vi möjlighet att tillämpa den kompetens vi byggt upp i ett projekt som ligger i framkant, arkitektoniskt och miljömässigt, säger Katja Hillström, arkitekt på AIX arkitekter.

Läs mer på aix.se

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration