Förskola med runda former

Förskola i Fuji, Japan av Tezuka Architects

Den nya förskolan i japanska Fuji påminner med sina runda byggnader om en samling såpbubblor, där varje liten bubbla består av ett rum, med en funktion och utan några avgränsande innerväggar. Runda byggnader får ofta kritik för att de är svåra att möblera och för att strukturen är komplicerad att bygga. Men, menar Tezuka Architects, fördelarna är också många. Framför allt blir sikten runt omkring förskolan nu utmärkt, eftersom formen gör att det går lätt att se mellan de olika volymerna. Det är ett av de viktigaste kraven på en förskola, där personalen alltid behöver ha uppsikt över barnen. Formen framkallar också fantasi och rörelser hos barnen.

Volymerna är genomgående av trä, och den synliga strukturen i de parasolliknande innertaken visar hur limträbalkarna bär upp konstruktionen genom att likt en blommas kronblad mötas i mitten. Byggnaden tilldelades i fjol priset för bästa skolbyggnad under World Architecture Festival.

Läs mer på tezuka-arch.com

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration