Klubbhus ger väderskydd

Klubbhus i Montreal, Kanada av Architecture49

Ett tak över utslagsplatsen på golfklubbens drivingrange skulle skydda medlemmarna från regn och ge dem bästa möjligheten att öva sin golfsving oavsett vad Montreal bjöd på för väder. Det var den ursprungliga idén. Men den utvecklades snart till att inte bara innefatta ett nytt tak utan också ett helt nytt klubbhus, allt sammanbundet av det distinkta taket.

De utvändigt välexponerade limträpelarna har innanför husets glasväggar tonats ner för att också ge plats för väggpaneler av lönn samt inredningsdetaljer med en kulör av bränt trä. Även exteriörens markerade takbalkar har invändigt fått en mer diskret framtoning, tack vare den panel i innertaket som också gömmer byggnadens elektronik, något som ger inredningen ett mer avskalat och harmoniskt uttryck. Arkitekterna har strävat efter att använda VOC-fritt, volatile organic compounds, material, och ett tydligt önskemål var att det skulle hämtas främst från den egna provinsen.

Läs mer på architecture49.com

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration