Kontor under trädtopparna

Mäklarkontor i Puyang, Kina av Luo Studio

I många länder arbetar bostadsmäklare med pop up-kontor som tillfälligt sätts upp i samband med att ett bostadsområde byggs. Det kinesiska mäklarkontoret i Puyang hade två önskemål: deras nya, tillfälliga kontor skulle, till ett rimligt pris, gå snabbt att sätta upp och dessutom gå att återanvända på annan plats. Mäklarna vänder sig till köpare som är intresserade av ett grönt boende, och det skulle speglas i arkitekturen. Inspirerade av Mies van der Rohes Crown Hall i Chicago skapade arkitekterna från Luo Studio en struktur där endast tre element används: pelare och balkar av lokalproducerat trä stöttas av en lätt konstruktion av stål, allt sammanbundet med stålkomponenter. Av praktiska skäl är golvet av betong men resten av byggnaden kan enkelt monteras ner. Genom att dela in byggnaden i mindre enheter och utifrån dem prefabricera samtligt material kunde konstruktionen stå klar efter bara två månader.

Läs mer på luostudio.cn

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration