Nytolkade spetsar blir naturlig del av topografin

Medborgarhus i Le Vaud, Schweiz av Localarchitecture

Bara en månad innan medborgarhuset med plats för kultur- och idrottsaktiviteter i schweiziska Le Vaud skulle öppna för två och ett halvt år sedan förstördes hela byggnaden av en brand. För Localarchitecture blev det en chans att se över detaljerna igen och att ytterligare utveckla designen. Resultatet har blivit en byggnad som utvändigt har hämtat inspiration från traktens bondgårdar och där det spetsformade taket blir en naturlig del av den omkringliggande topografin. 

Långsidorna är försedda med stora, triangelformade fönster, täckta av träraster som filtrerar ljuset och gör det mjukt. Det största ljusinsläppet kommer emellertid från kortsidorna som är helt transparenta. Invändigt står sandblästrad betong och metall, som båda har en lång tradition i trakten, för detaljerna, men det är trä som är det dominerade materialet. Regniga dagar ger det yttre överhänget vid entrén skydd, innan besökaren tas emot av den fristående receptionsdisken, konstruerad helt av trä.

Läs mer på localarchitecture.ch

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration