Öppna ytor i modernt material

25 King i Brisbane, Australien av Bates Smart Architects

Att bygga stort och högt i trä är en het trend just nu, inte bara i Sverige utan på många platser i världen. I Brisbane har Australiens högsta träbyggnad nyligen färdigställts.

I Australien har enfamiljshus sedan länge byggts med trästomme, men under de senaste åren har flera riktigt stora kontorsbyggnader av trä tagit form på kontinenten på andra sidan jordklotet. Den senaste i raden är 25 King som invigdes i november förra året och ligger i Brisbane på den australiensiska östkusten. Med sina tio våningar och en höjd på 45 meter är det inte bara den högsta träbyggnaden i Australien utan också en av de högsta i världen. 

– Limträ, KL-trä och nya möjligheter till prefabricering via CNC-maskiner har ökat intresset för storskaligt träbyggande i Australien. Men vi arkitekter har fortfarande mycket att lära oss kring de tekniker som används i Europa och Kanada, säger Philip Vivian, chef och ansvarig arkitekt på Bates Smart Architects som ritat 25 King.

Även den här gången är det den internationella byggjätten Lendlease som tagit initiativ till byggnaden. Lendlease har flera framgångsrika träbyggnadsprojekt bakom sig, bland annat Library at the Dock i Melbourne som tilldelats priser för sin design och sina hållbarhetsfaktorer, liksom International House i Sydney som Trä! skrivit om tidigare (nummer 3, 2017).  

– Vi var intresserade av att utforska möjligheterna med ett prefabricerat byggsystem som minskar koldioxidutsläppen och ger varma och trivsamma kontorsmiljöer. Jag vill påstå att vi genom att använda trä i 25 King har kunnat förbättra både trivsel och funktion, men också öppnat för en både grönare och mer hälsosam arbetsmiljö. Dessutom har valet av trä ökat förutsättningarna för att vi ska kunna leva upp till byggnadens högt ställda miljömål, säger Philip Vivian.

Stommen i 25 King bygger på ett pelar-balksystem av limträ. Väggar och bjälklag är tillverkade av KL-trä som levererats till byggplatsen med fönster- och dörröppningar samt färdiga håltagningar och fräsningar för installationer. Det karakteristiska för ett byggsystem med KL-träelement är att det har en hög bärförmåga, klarar stora spännvidder och att ta upp stora horisontella krafter. Därtill har KL-träelement en lämplig och stabil yta för infästningar och ger möjlighet till synliga träytor. Fördelen med pelar-balksystemet är att det möjliggör stora, öppna ytor där Lendlease kan anpassa utrymmet till sina hyresgäster. Det lämpar sig också bra när man som i 25 Kings fall arbetat med stora glasytor och öppna fasadlösningar.

– I 25 King är den heltäckande fasaden i glas utformad för att vara självbärande så kallad curtain walling, en icke-lastbärande yttervägg, som ofta används i kontorsbyggnader. Fasaden bidrar till att skydda träkonstruktionen och är utformad för att klara mindre rörelser, förklarar Philip Vivian. 

Byggnaden är tio våningar hög och har en kontorsyta på närmare 15 000 kvadratmeter. Källare och entréplan är gjutna i betong. Detta främst för att stå emot fukt men också för att angrepp av termiter som finns på dessa breddgrader kan orsaka stor skada på träkonstruktioner. Till de övriga våningsplanen har man använt över 3 000 individuella limträelement och 21 000 kvadratmeter KL-träelement som producerats på Stora Ensos anläggning i Österrike och därefter fraktats i containrar till byggarbetsplatsen. Sex v-formade limträkolonner på varje våningsplan stabiliserar byggnaden horisontellt. Trots den stora åtgången av trä är det fascinerande att det en varm sommardag bara tar två timmar för den österrikiska skogen att växa ikapp uttaget på cirka 6 000 kubikmeter som krävts för att bygga 25 King.

Philip Vivian säger att en av utmaningarna i 25 King har varit kravet på tidig dokumentation för att möjliggöra prefabricering. Han menar att det kräver ett helt annat sätt att lösa utformningen, samordna tjänster och lösa detaljerna innan själva byggandet kan gå i gång. 

Golv och tak består av 200 millimeter tjocka KL-träelement som kompletterats med en 50 millimeter tjock betongplatta. Kombinationen bidrar till att minska eventuell brandspridning mellan våningsplanen, men också till att öka ljudkomforten i byggnaden. 

Byggnadens brandskydd är både passivt och aktivt. Passivt eftersom trästommen har dimensionerats för att upprätthålla sin funktion under ett brandförlopp på två timmar. Aktivt eftersom ett sprinklersystem installerats i hela byggnaden, golvet förstärkts med en betongplatta samt att de som vistas i byggnaden kan lämna den på ett säkert sätt via trapphuset.

– Det som är fascinerande med åtgärderna kring brandskydd i 25 King är att de inte skulle ses som självklara i en mer typisk kontorsbyggnad av den här storleken. En byggnad uppförd i ett annat material än trä, konstaterar Philip Vivian.

De öppna våningsplanen uppskattas av teknikkonsultföretaget Aurecon, vars 600 medarbetare redan gjort sig hemmastadda i sitt nya huvudkontor.  Förutom att vara ankarhyresgäst i 25 King, har Aurecon samarbetat med Lendlease kring bland annat de tekniska installationerna. 

– Vi har valt att låta installationerna vara synliga och inte dölja trästrukturen med ett undertak. Resultatet är en spännande konstrast mellan mjukt och hårt, avskalat och ombonat som bidrar till att skapa balans, säger Philip Vivian.

Hos Aurecon har Bates Smart Architects tillgodosett efterfrågan på avgränsade mötesrum genom att skapa »rum i rummet«. Dessa fristående boxar är en elegant lösning som gör det enkelt för medarbetarna att gå undan i det annars öppna kontorslandskapet.

Valet av en prefabricerad stomme av limträ och KL-trä har inneburit både miljömässiga och ekonomiska fördelar. Inte minst tack vare det snabba montaget som bidrog till att byggnaden kunde färdigställas på bara 15 månader. 

– Trä har en positiv inverkan på vårt välbefinnande och ger bra energieffektivitet. Men viktigast för oss har ändå varit de klimatmässiga vinsterna. Att det krävs mindre energi för att tillverka ett trähus än andra materialslag, att trä lagrar koldioxid under hela sin livstid och att det är det enda förnybara byggnadsmaterialet, säger Philip Vivian.

Man får dock inte bortse från det faktum att om en träbyggnad ska vara bra för klimatet måste den få stå kvar under lång tid, annars får byggnadens förmåga att lagra koldioxid inte lika stor betydelse. Därför är det förstås viktigt att både arkitekter, bygg­företag och beställare ser till att en byggnad av trä blir uppskattad och fungerar precis så bra som det är tänkt.

– 25 King visar på ett genuint ställnings­tagande när det gäller prefabricerat träbygg­ande, och vi är glada över allt vi lärt oss i arbetet med projektet. Tack vare 25 King har vi arkitekter fått ökad kunskap om KL-trä, materialets potential och hur vi kan använda det på ett nytt och innovativt sätt, säger Philip Vivian.

25 King siktar på att uppnå sex stjärnor i Green Star Design och fem stjärnor i Nabers Energy som är två miljöcertifieringssystem som används i Australien. Byggnaden ska även certifieras enligt The Well Building
Standard, WELL, som har fokus på välmående hos människorna som vistas i byggnaden.  

Efter färdigställandet av 25 King i Brisbane växer nu Daramu House upp i Sydney. Jättekontoret är Lendleases senaste projekt som ska stå klart under 2019 och komplettera entrén till området Barangaroo. I likhet med »systerbyggnaden« International House Sydney, kommer KL-träelementen som används från Stora Ensos sågverk i Österrike. 

Att KL-trä har ökat i popularitet gör att elementen numera även finns att tillgå på närmare håll. I mars 2018 startade det Nya Zeeland-baserade företaget Xlam den första fabriken i Australien för produktion av bygg­element i KL-trä. Elementen går framför allt till projekt som studentbostäder, seniorboenden och offentliga byggnader, men materialet har även blivit populärt bland privatpersoner. 

Den nya fabriken ligger mellan Melbourne och Sydney, vilket är en bra placering med tanke på leveranser till storstadsområdena runt den australiensiska kusten dit elementen kan skickas med båt. Fabriken är väl förberedd på den ökande användningen av KL-trä. Kapaciteten ligger på cirka 60 000 kubikmeter per år, vilket är betydligt mycket större än den mängd som konsumerats i Australien de senaste åren. 

Text Katarina Brandt

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration