Mångsidig och lättviktig

Buga träpaviljong i Heilbronn, Tyskland av ICD/ITKE vid universitetet i Stuttgart

En paviljong skapad av limträ av gran, byggd med robotteknik och med idén att använda så lite material som möjligt genom att skapa mer form. Buga är årets bidrag från universitetet i Stuttgart till utställningen Bundesgartenschau i Heilbronn. 

Paviljongen mäter 32 x 25 meter och är uppbyggd av 376 polygonala träskivor. Konstruktörerna har studerat skeletten hos sjöborrar och därefter använt samma princip för att ta fram den avancerade strukturen. Varje segment består av sex lager: bottenplattan följs av ett lager med reglar av limträ, och ovanpå en skiva, allt av gran. Ovanpå konstruktionen ligger ett vattentätt membran, följt av ett listverk som hjälper regnvattnet att rinna av, och allra överst sitter fasadpaneler av lärkplywood. Segmenten är förbundna med totalt 17 000 fingerskarvar. Tack vare utformningen och segmentens ihålighet väger den självbärande konstruktionen endast 38 kilo per kvadratmeter.

Byggnaden är resultatet av ett samarbete mellan flera institutioner, såväl inom design som byggteknik, och som en del av projektet utvecklades också en 14-axlig robot som med mikrometerprecision sammanfogade segmenten och fräste ur fingerskarvarna.

Läs mer på icd.uni-stuttgart.de

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration