Växelvisa brädor skapar raster för ljus och skydd

Hotell i Zallinger, Italien av noa*

I mitten av 1800-talet byggdes ett hotell i Sydtyrolen. När det nyligen skulle renoveras bestämde man sig för att också bygga upp de lador som tidigare omgav hotellet, men sedan revs, och använda dem som gäststugor. Idén var att återskapa den traditionella strukturen, hela tiden med hållbarhet och naturkontakt i åtanke. 

Gäststugorna vilar på en grund av betong, och för att slita minimalt på den känsliga naturen 2 000 meter över havet har träelementen prefabricerats och därefter monterats på plats. Resultatet har blivit sex moderna timmerstugor, vars fasader är ett möte mellan historia och modern teknik. De är klädda med element av massivt trä, vilka har satts samman växelvis för att få ett levande mönster. De är designade för att kunna öppnas och släppa in ljus och för att de exponerade fönstren inte ska skapa några reflexer i bergs­landskapet. Även huvudbyggnaden har fått en rejäl dos av trä, från det för trakten så typiska takspånet till interiört exponerade limträpelare, och väggar av gran som med ett modernt uttryck ska påminna om timmerstugor.

Läs mer på noa.network

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration