Återvinning med elegans

Återvinningsstation i Jorvas, Finland av Virkkunen & Co

Kan en sopstation bli en snackis och en mötesplats för de närboende? Ja, när återvinningscentralen på Lidingö för några år sedan smyckades med skulpturer som hade skapats av återbrukat material ökade också intresset för att sopsortera avfall, och antalet besökare blev fler. 

I Finland, tre mil väster om Helsingfors, har Virkkunen & Co skapat en återvinningsstation som ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Konstruktionen består huvudsakligen av KL-trä samt massiva limträbalkar och -pelare av sibirisk lärk. Träytorna är synliga såväl interiört som exteriört och behandlade med vitpigmenterat skyddsvax som hindrar träet från att mörkna av solljuset. Även fasaderna är klädda med sibirisk lärk, i form av en stående panel där träet lämnats obehandlat och med tiden kommer att gråna.

Stationen producerar energi genom jordvärme och solpaneler. Stationen ligger på gammal havsbotten, vilket innebar att så gott som hela anläggningen behövde pålas.«

w| virkkunenco.fi

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration