Mikrohus byggt med trä som enda material

IBA Timber Prototype i Thüringen, Tyskland av ICD, universitetet i Stuttgart

Arkitektoniskt tilltalande, klimatvänligt, funktionellt och ekonomiskt. Det unika prototyphuset på Internationella byggutställningen i Thüringen, IBA, har många fördelar. Huset som tagits fram med hjälp av avancerad digital modellering är byggt med trä som enda byggmaterial.

På Internationella byggutställningen i Thüringen i Tyskland har man just nu möjlighet att få en inblick i hur framtidens smarta träbyggande kan komma att se ut. Rent exteriört har prototyphuset som visas där hämtat en hel del inspiration från traditionellt tyskt timmerhusbyggande. En avgörande skillnad är dock att timret ställts vertikalt i stället för horisontellt och att konstruktionen är baserad på en serie upprättstående ramar av massivt trä. Dessa är i sin tur sammankopplade med hjälp av lufttäta fogar av trä. Tack vare systemet med digitalt programmerad och CNC-frästa knutpunkter med exakt precision skapas en extremt hållfast konstruktion som inte kräver vare sig plåtbeslag eller lim.

– Det här är en av husets många fördelar ur hållbarhetssynpunkt, eftersom det gör det enkelt att demontera och återvinna i ett senare skede, säger Oliver Bucklin, forskarassistent vid Stuttgarts universitet och ansvarig för design och utveckling av prototyphuset.

Projektet, som pågått under närmare två år, har inneburit ett nära samarbete mellan Stuttgarts universitet, Högskolan i Oldenburg, Internationella byggutställningen i Thüringen och samarbetspartner från näringslivet. På sikt är målet att kunna industrialisera byggprocessen och starta serietillverkning av huset. 

– Än har vi några tester och steg kvar att göra innan vi är där, bland annat när det gäller lufttäthet och isoleringsvärden. Men om fem till tio år är det fullt möjligt att fritidshus baserade på den här prototypen kan vara en realitet. Och principen skulle även kunna användas för större byggnader, säger Oliver Bucklin. 

Även om inspirationen till huset bygger på äldre snickeritraditioner är designen uppdaterad och modern. Den främre fasaden utgörs av en inramad, helglasad yta som skapar fina vyer. Interiört är träelementen arrangerade i en mjuk, båg­formad rörelse som skapar en varm och levande känsla. Precis allt i huset – från struktur till skal, isolering och anslutningar – är gjort av trä. Konstruktionen med sågade slitsar i de massiva, vertikala träelementen bidrar både till spänningsutjämning och goda isoleringsvärden, som väl möter de tyska kraven om ett U-värde på 0,20.

– Slitsarna minskar träets sprickbenägenhet och utjämnar skillnader som uppkommit när träden växt och utsatts för naturliga spänningar i olika riktningar. Dessutom bildar de effektiva luftkammare som bidrar till att öka husets isoleringsvärden, säger Oliver Bucklin.

Fasaden har försetts med ett flexibelt membran som gör huset vattentätt på utsidan, men som är diffusionsöppet och släpper ut invändig fukt. Energivärdena är så bra att huset med fördel även kan användas vintertid, trots de stränga vintrarna i området som innebär att temperaturen emellanåt kan krypa ner mot 15 minusgrader. För närvarande sker uppvärmningen med ett enda elelement, men Oliver Bucklin ser passiv solvärme som ett möjligt framtida alternativ.

– Trä är ett utmärkt material även när det gäller att åstadkomma ett bra inomhusklimat. En av träets minst kända egenskaper är dess förmåga att absorbera infraröda strålar, vilket gör det till ett mycket varmare och behagligare material än till exempel stål och betong.

I nuvarande utformning består huset av 58 träramar byggda av vardera 8 träelement, totalt 464 delar samt två glasramar. En av de största utmaningarna handlade om att anpassa storleken på de olika elementen, både för att enkelt kunna hantera dem vid sågning och fräsning, liksom vid transport av de förmonterade ramarna. Den största modulen som transporterades bestod av tolv ramar och var 3,2 x 5,0 x 1,2 meter.

– Ett alternativ i framtiden skulle kunna vara att vi skapar ett portabelt tillverkningssystem som gör att huset kan monteras på plats, säger Oliver Bucklin.

Text Sara Bergqvist

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration