Robust skal med nätt insida

Gästhus i Chonchi, Chile av Lucas Maino

På Isla Grande i Chile ser allt fler möjligheten att få en extra inkomst genom att hyra ut sitt hem till turister. Men för att det ska fungera för alla inblandade krävs också ett beslut om vilka delar av hemmet man vill öppna för gäster och hur man kan ta emot dem utan att störa grannarna. En markägare löste problemet genom att skapa ett 200 kvadratmeter stort gästhus på sin tomt.

Byggnaden har plats för flera gäster och är formad som en enhet. Tre meter upp från marken vilar volymen på limträpelare. Det luftiga uttrycket bibehålls tack vare det halvgenomskinliga skalet av grovt sågade furubrädor som i tre väderstreck omger byggnaden och som genom en korridor binds ihop med husets fasad, allt utformat för att ägaren och grannarna ska slippa insyn till sina privata hem. 

Interiören består av träpanel av furu i varierade bredder som på väggarna har placerats såväl horisontellt som vertikalt för att ge ett levande och robust uttryck. Dessa kompletteras av det såpaskurade furugolvet.

w| lucasmainofernandez.com

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration