Träelement som formar sig självt

Urbach Tower i Remstal, Tyskland av ICD/ITKE, universitetet i Stuttgart

För att ge träelement en böjd form krävs i vanliga fall en mekanisk process. Men nu har universitetet i Stuttgart forskat fram ett sätt för träet att under sin industriella torkningsprocess anta önskad form. Därmed har man kunnat skapa det 14 meter höga tornet Urbach Tower, framtaget för utställningen Remstal Gartenschau. Det består av tolv komponenter skapade av KL-träskivor som har format sig själva. Det är den första träkonstruktionen som är framtagen på detta sätt.

Processen går ut på att använda träets hygroskopiska egenskaper för att forma det utifrån önskvärt mönster. De 5 x 1,2 meter stora KL-träskivorna av gran har inför korslimningen producerats som vanliga flata element. KL-trä-skivorna består av en specifik layout av olika delar som gör att de enskilda lamellerna i torkkammaren formar sig enligt konstruktörens önskemål. För processen utvecklades en datorsimulator som kan styra trädelarnas utformning. Efter torkningen limmas delarna samman till böjda och stabila KL-träelement. 

För att väderskydda konstruktionen har den exteriört klätts med ett tunt lager av limträ av lärk. Fasaden har behandlats med titanoxid för att skydda mot såväl uv-strålning som hussvamp.«

w| icd.uni-stuttgart.de, itke.uni-stuttgart.de

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration