Höga ambitioner med moduler och fackverk

Gibraltar Guesthouse i Göteborg, Sverige av Bornstein Lyckefors

I Göteborg har man tagit ett ordentligt krafttag för att öka antalet studentbostäder, och i augusti flyttade de första studenterna in i Gibraltar Guesthouse. Det är ett sexvåningshus som byggts med tillfälligt bygglov precis vid Chalmers campus Johanneberg.

Gibraltar Guesthouse rymmer 100 lägenheter om vardera 28 kvadratmeter och riktar sig främst till internationella studenter och gästforskare.

– Det här är ett projekt som kunnat färdigställas extremt snabbt. Vi presenterade en första skiss för Chalmers studentbostäder i slutet av 2017, vilket föll i god jord. Det första volym­elementet levererades i mars 2019 och i augusti var byggnaden inflyttningsklar, berättar Johan Olsson, ansvarig arkitekt på Bornstein Lyckefors Arkitekter. 

Gibraltar Guesthouse är en träbyggnad med olika system för den bärande konstruktionen, den kombinerar olika träbyggnadstekniker i en byggnad. Det ekonomiska utrymmet för arkitekturen har bland annat skapats genom lägre tillverkningskostnader och ett fåtal underentreprenörer. 

Byggnaden är en kombination av industriellt tillverkade trävolym­element, en stomme av limträ och en kärna av KL-trä runt hiss och trapphus som bidrar till att förstärka stabiliteten. Träfasaderna är utformade som tredimensionella facetter. 

– Vinsterna med att kombinera olika träbyggnadstekniker är flera. Bygget blir effektivt eftersom mycket av det sker på fabrik, och resurser kan då frigöras till att skapa arkitektur med ambitioner. Trä är dessutom återvinningsbart och det mest hållbara byggnadsmaterial vi har, säger Johan Olsson.

Det har också bidragit till att månadshyran för en möblerad lägenhet har kunnats hålla nere till 5 450 kronor. Lägenhetsmodulerna är staplade på varandra som lego­klossar, och endast mindre åtgärder har utförts på byggplatsen. Interiören är utformad med stor omsorg där köken är specialritade och färgskalan på kök och förvaringsmöbler liksom på golv, väggar och tak går i olika varmgrå nyanser.

– Träfasaden ger en intressant tredimensionalitet som lyfter fram modultanken utan att göra den banal. Facetteringen återkommer vid mark och takfot och bidrar till intressanta avslut. Den facetterade fasaden och det inglasade limträfackverket ger byggnaden två olika skalor som kompletterar varandra, säger Johan Olsson. 

En betydelsefull del av Gibraltar Guesthouse är den mötesplats som studenterna delar på i form av ett uppglasat utrymme i sex våningar.  På de öppna, luftiga våningsplanen kan de boende utföra vardagsbestyr som att tvätta, plugga, spela pingis och umgås. Ytan fungerar som ett viktigt komplement till de effektivt planerade studentbostäderna.

Text Katarina Brandt

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration