Ombonad miljö med mjuka nischer

Fritids i Berlin, Tyskland av Mono Architekten

Ett möte mellan å ena sidan en tysk, strikt skola med putsad fasad och å andra sidan en mjuk och lekfull byggnad. Det blev resultatet när tomten med den befintliga skolan från 1970-talet skulle kompletteras med en byggnad för fritidsverksamhet. Med mjuka former, gröna och sluttande tak samt den strikta övergången från tak till fasad har den nya byggnaden antagit ett närmast skulpturalt uttryck. Fasaden är av lärkpanel, där den varierande storleken på brädorna skapar ett intressant och levande mönster. De nischer som arkitekterna skapat bidrar till att dela in skolgården i flera avdelningar, med plats för både lek och avkoppling. 

Interiören består av såväl grupprum som platser för aktivitet i mindre grupper, allt i ljusa färger. De synliga materialen är i huvudsak trä och lera, och isoleringen består främst av halm bakom gipsskivor. Allt är skapat utifrån idén om att använda naturliga och återvinningsbara material, något som är en viktig del av skolans pedagogik.

Läs mer på monoarchitekten.de

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration