Skånsk tradition i harmoni med japanska influenser

Sommarhus T i Ljunghusen, Sverige av Johan Sundberg arkitekter

Ett arkitektoniskt möte mellan Japan och Skåne har resulterat i en lågmäld byggnad med generösa terrasser, dessutom anpassad för svenskt snickeri.

Stort på insidan och blygsamt på utsidan. Lite som ett tält i en Harry Potter-film, vars diskreta exteriör öppnar för en voluminös interiör, beskriver arkitekt Johan Sundberg sommarhuset i skånska Ljunghusen. Skillnaden är att den skånska versionen inte handlar om trolleri. Här har arkitekterna i stället experimenterat med tre volymer i en sammanhållen T-form. 

Genom att vecka fasaden och arbeta med vinklar har man knutit ihop de enskilda volymerna till en enhet, ett vinkelhus som känns nättare än sina drygt 200 kvadratmeter och där terrassen som löper runt hela byggnaden håller ihop det visuella uttrycket samtidigt som den skapar olika nischer, med en morgonsida, en kvällssida och möjlighet till avskildhet.

– För mig är det viktigt att skapa en arkitektur som har en viss inbyggd komplexitet. Det blir mer intressant att väva in skugga,
sol och olika sorters material än att skapa en helt ren form med enkla linjer. Det blir en materialpalett som är läsbar och rolig. Man ska känna att de nischer som finns tillför något, att man kan sätta sig i ett hörn, se sig omkring och studera hur konstruktionen är uppbyggd, säger Johan Sundberg.

Det valmade och lätt sluttande taket med sina utsträckta horisontella linjer, där svart takpapp utgör det yttersta lagret, avslutas med ett magnifikt takutsprång på alla sidor. Det skapar lättillgängliga och väderskyddade ytor som förlänger utesäsongen. Tillsammans med den öppna interiören blev det emellertid en utmaning att hitta stöd för samtliga takstolar, framför allt i ytterhörnen av takutsprånget. 

– Vi har löst det med ett L-stål som löper som ett band runt hela takfoten och håller ihop trästommen. Det blir samtidigt en fin detalj. För att få en levande fasad har vi med hjälp av ett listverk som bildar ett vertikalt mönster delat in den i mindre, inramade paneler, berättar Johan Sundberg.

Fasaden är klädd med hyvlad sibirisk lärk, ett vackert material som tål att lämnas obehandlat. Men även furu får sin plats i byggnaden, ett material som han också tror kommer att ta överhanden än mer i framtiden eftersom det inte behöver importeras.

För hundra år sedan fanns det nästan bara sand och enar i Ljunghusen. I dag blandas permanentboenden med fritidshus på platsen, och även om det nya sommarhuset är skapat just för fritidsboende går det att nyttja året om. Huset är byggt utifrån den dansk-svenska tradition som är vanlig i området, med mycket glas och synligt trä. Men utformningen av terrass och tak är tillsammans med de tillhörande regnkedjorna – en vackrare lösning än stuprör – och den lugna men skiftande fasaden är också en lek med japansk arkitektur som här har fungerat som en stor inspirationskälla.

– Vi har inspirerats av japanska hus med sina takutsprång och terrasser, men en viktig poäng var att huset inte fick kosta lika mycket att uppföra som de förebilder vi har sneglat på i Japan, och det skulle också vara möjligt för en svensk snickarfirma att utföra arbetet. 

Stommen av limträ är därför anpassad till svenska trähusbyggares förutsättningar, där takbalkarna bildar takstolar och där dragbanden av rundstål som lämnats synliga även skapar en genomtänkt detalj i taket.  

Golvet är av ek, medan väggar och innertak pryds av laserad gran, ett sätt att visa upp det naturliga materialet samtidigt som det får en mer lågmäld ton. 

– Träet ska tala i husets innertak och väggar, och vi låter stommen bli en del av den upplevelsen. Hela konstruktionen ska bidra till en sinnlig upplevelse.

TEXT Johanna Lundeberg

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration