Små volymer skapar lugn

Messner house i Bolzano, Italien av noa – network of architecture

I en liten by i Sydtyrolen är den traditionella arkitekturen stark. Här blandas äldre lador med putsade fasader, allt med en koppling tillbaka i tiden. När arkitekterna från Noa skulle skapa en ny byggnad för att ersätta tomtens originalbyggnad från 1850 tog de fasta på att behålla traditionen samtidigt som de ville ge platsen en ny identitet. 

Stommen består av synligt lärkträ som också stöttar det för trakten så typiska sadeltaket. Exteriört är det första besökaren lägger märke till emellertid det trägaller som omger byggnaden och är en utveckling av de traditionella ladornas arkitektoniska uttryck. Gallret skyddar också mot stark sol och skapar invändigt ett uttrycksfullt skuggspel. Interiört har arkitekterna arbetat med små fristående volymer i stället för rum. De stöttas av limträpelare men ger intrycket av att sväva fritt, och trapporna som leder besökaren upp till volymerna ska föra tankarna till en promenad uppför närliggande Dolomiterna.«

Läs mer på noa.network

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration