Tonsäkert båthus i flera lager

Klubbhus i Amsterdam, Nederländerna av Margulis Moormann Architects

En båtklubb i Amsterdam behövde en ny samlingslokal där deras medlemmar både skulle kunna umgås och utföra enklare jobb på sina båtar. Intill hamnen ligger nu en byggnad som har utformats som en modern lagerlokal och fungerar som en brygga mellan hamnen på ena sidan och det öppna havet på den andra. 

Konstruktionen består av nio limträramar som är nio meter höga, producerade av lokalavverkad lärk. Balken i de två gavellinjerna består av stål. Rampelarna av limträ är en referens till de höga master som tillhörde de skepp som under gamla tider brukade lägga till i hamnen. 

Invändigt har arkitekterna skapat mindre fristående volymer inuti den större volymen. Det är ett sätt att skapa mindre ytor för samkväm och möten samtidigt som byggnaden under vintern, när den inte används lika flitigt, kan avgränsa uppvärmningen och därmed minska båtklubbens kostnader. Den övre t-formade volymen fungerar som mötesrum. Den ser ut att sväva fritt, där den med hjälp av mindre stålhängare är placerad 70 centimeter nedanför rambalkarna.

Limträportarna på gavlarna öppnas hela vägen upp till taket så att man kan rulla in segelbåtar med master för att förvara dem inomhus.

Läs mer på margulismoormann.com

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration