240 meter av precision

Swatch huvudkontor i Biel, Schweiz av Shigeru Ban Architects

Genom det schweiziska landskapet ringlar sig Swatchs nya huvudkontor, designat av den japanska stjärnarkitekten Shigeru Ban. Det är inte bara en helt unik arkitektur där varje litet element har sin egen plats. Det är också ett av världens största träbyggnadsprojekt.

Det finns mycket som är unikt med Swatchs nya huvud­kontor i Biel i Schweiz. Först och främst handlar det förstås om arkitekturen. Den 240 meter långa byggnaden liknar en glänsande orm som ringlar sig fram längs floden Schüss. Arkitekten Shigeru Ban har dock en mer pragmatisk beskrivning.

– Byggnadens form blev en naturlig konsekvens av den L-formade byggplatsen. Huvudet på L:et är byggnadens ingång och den andra sidan används som lastplats, berättar han.

Den böjda trästrukturen med sin gallerstomme utgör både fasad, tak och bärande konstruktion. Totalt består den av 4 600 träbalkar, där ingen är den andra lik. Som råvara har man använt schweizisk gran som limmats ihop till tre olika typer av balkar: raka, enkel- och dubbelkrökta, beroende på hur mycket last de ska ta – dubbelkrökta på de ställen som är utsatta för de största lasterna.

– Om man står uppe på toppen och tittar ner ser man att gallret har en primär riktning och en sekundär riktning. Varje del av gallret består av två lager i vardera riktning. Det är gallerlinjen i primärriktningen som får ta de största lasterna, men även den andra är lastbärande, säger Jan Hempel, projektledare och ansvarig för 3D-modelleringen hos Blumer-Lehmann som stått för träkonstruktionen i projektet.

Den allra längsta gallerlinjen, som består av en rad hopkopplade element, är 120 meter, och det längsta enskilda elementet är 13 meter. Knutpunkterna som återkommer med två–tre meters mellanrum innehåller inga stålkomponenter, utan består av sinnrikt frästa träkomponenter som låser fast varandra. För att nå den exakta precision som krävs har man använt komplexa 3D-modeller och parametrisk design. Alla delar har sedan sågats i avancerade CNC-maskiner med extremt hög noggrannhet. 

– Det innebär en tolerans på 0,5–1 millimeter hos varje enskild del och på 0,1 millimeter i knutpunkterna, säger Jan Hempel.

Hela bygget delades in i 13 sektioner och startade ungefär i mitten av huskroppen. På så vis fick man en effektiv byggprocess där man kunde bygga i två riktningar samtidigt. Så fort grundelementen var förankrade kunde man också jobba nedifrån och upp från vardera långsida, för att slutligen mötas högst uppe på toppen.

– Det kändes fantastiskt den dagen vi kopplade ihop de sista delarna i gallerstommen och såg att allt passade exakt som vi beräknat, säger Jan Hempel.

Eftersom varje del i hela konstruktionen var unik bestod en av utmaningarna i att ha rätt del på rätt plats vid rätt tidpunkt. Att i förväg fräsa och lagra det stora antalet böjda element med längder på upp till 13 meter hade inte varit möjligt. Därför sågades elementen och levererades till byggplatsen i exakt den ordning de skulle användas.

– En annan utmaning handlade om att alla tekniska installationer, som ventilation och el, skulle dras i gallerkonstruktionen, i stället för som vanligt mellan våningsplanen. Även det innebar att allt måste vara minutiöst planerat i förväg, berättar Jan Hempel.

Med sina 18 varumärken är Swatchkoncernen världsledande på klockor. Det nya huvudkontoret ingår som en av tre enheter i ett större nybyggnadsprojekt och samlar koncernens varumärken. Förutom Swatchs huvudkontor består projektet av Cité du Temps som bland annat inrymmer museum för Omega och Swatch, samt Omegafabriken med tillverknings- och lagerytor. 

– Samtliga byggnader är utförda av trä, ritade av Shigeru Ban och konstruerade av oss, berättar Jan Hempel. 

Omegafabriken ligger något längre bort, medan Cité du Temps och Swatchbyggnaden är direkt sammankopplade med varandra. Swatchbyggnadens gallertak fortsätter över vägen som skiljer de båda byggnaderna åt och landar på taket till Cité du Temps – ovanifrån likt ett ormhuvud som tar ett bett i den andra byggnaden. De båda byggnaderna är också sammanlänkade genom en glasad gångbro.

Inuti består Swatchbyggnaden av 25 000 kvadratmeter kontorsyta fördelat på fyra våningsplan. Förutom kontors- och lagerutrymmen finns här stora konferensutrymmen, en publik kafeteria på bottenvåningen, fem stora olivträd som sträcker sig över två våningar samt ett läs- och brainstormingområde på andra våningen, utformad som en trappa som inte leder någonstans. 

Byggnadens gallerstruktur återkommer i den plana glas­fasaden vid entrén. Den börjar på 5,5 meters höjd och sträcker sig ända upp till 27 meter, där den övergår till takelement. Utvändigt består takbeklädnaden av flera olika material, som varierar mellan de olika kassetterna – eller fjällen på ormens skinn om man så vill. Här finns både transparenta fönsterpartier och täta partier. 

Liksom de andra två byggnaderna i projektet består stora delar av taket dessutom av solceller. På Swatchbyggnaden handlar det om 1 770 av den totalt 11 000 kvadratmeter stora takytan. Dessa beräknas ge en årlig elproduktion på drygt 213 megawattimmar, vilket motsvarar förbrukningen hos 61 schweiziska hushåll.

Smart användning av grundvatten för att värma och kyla byggnaden, liksom effektiva system för ventilation och belysning, bidrar också till hög energieffektivitet och låga koldioxidutsläpp. I källarplanet finns dessutom cykelparkering, lånecyklar och laddstation för elcyklar. 

Men Shigeru Ban, med kontor både i Paris och Tokyo, föredrar att prata om det kloka i att ta tillvara resurser, snarare än att använda begreppet hållbarhet.

– Jag har inget intresse för hållbarhet. Jag bara avskyr att slösa på resurser. Ordet hållbarhet har blivit ett modeord. Jag tycker att vi överanvänder det, men har glömt bort vad det innebär. Därför använder jag det aldrig, säger han.

text Sara Bergqvist

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration