Konstverk som bisyssla

Beam paviljong i Glastonbury, Storbritannien av Wolfgang Buttress

Vilken roll spelar bin i vår natur och tillvaro? Den frågan ville Greenpeace i fjol lyfta på den årliga festivalen i Glastonbury med Wolfgang Buttress timmerpaviljong, skapad av över 7 000 lokalt växta sitkagranar. 

Granarna kapades i lämplig höjd men behandlades inte på något sätt, utan kvistmärken och bark fanns fortfarande kvar på de sammanfogade stammarna, vilket gav känslan av att promenera i en riktig skogsdunge. 

Paviljongen, som mätte 30 meter i diameter, innehöll flera gångar som alla ledde till en öppen yta i dess mitt, omgiven av 3,5 meter höga plankor som ska ge en omslutande upplevelse. Här kunde man lyssna på inspelningar av surrande från bin samt musik skapad utifrån samma ljud. Tack vare vibrationssensorer kunde man också koppla samman aktiviteten från närområdets bin med ett ljusspel som var i gång dygnet runt. Besökarna uppmuntrades också att med hjälp av små borrar skapa hål i timret så att paviljongen kunde erbjuda nya hem till bina.

Läs mer på wolfgangbuttress.com

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration