Lekfullt med olika material

Integrerad skola i Mahlsdorf, Tyskland av NKBAK

En skola ska ha både en bra lärmiljö och ett visst mått av lekfullhet för att eleverna ska trivas, att skapa välbefinnande är viktigt. Den tyska mellanstadieskolan är ett exempel på hur det kan se ut. Utvändigt möts eleverna av en diskret byggnad med plåt-fasad, men tack vare de stora fönstren kanske de ändå får en liten föraning om vad som väntar innanför entrén. Här är KL-trä det dominerande materialet, kompletterat med både björkpanel och OSB-skivor. Det tre våningar höga trapphuset har exponerat KL-trä och leder till ljusa, breda korridorer för att skapa luftiga utrymmen och minska trängsel under rasterna. I direkt anslutning till korridorerna finns mindre uppehållsrum, där eleverna kan arbeta självständigt eller bara umgås, alla målade i glada, starka färger men tillräckligt tunt så att träets kvistar fortfarande syns. 

Skolans konstruktion bygger på ett modulsystem, där varje modul är av KL-trä och mäter 2,86 meter. Modulerna prefab-ricerades till 90 procent och monterades sedan på plats, vilket gjorde att bygget gick snabbt att slutföra.

Läs mer på nkbak.de

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration