Monolit diskret placerad mellan Brännös klippor

Villa Vassdal på Brännö, Sverige av Studio Holmberg

Tre volymer bildar en lågmäld byggnad som försiktigt sticker fram bland klipporna. Här spelar taket stor roll för uttrycket – såväl exteriört som interiört.

På Brännö i Göteborgs södra skärgård har ett fritidshus smugit sig in i den klippiga tomtens terräng. Tre låga volymer knyts här ihop till en enhet genom det gemensamma faltaket av kärnfuru.

– Vi ville förankra våra val i platsen, dels i volym och materialval, dels i tradition. Volymerna är anpassade till, och samspelar med, de omgivande klipporna samt utnyttjar tomtens förutsättningar för att skapa väder och insynsskyddade platser. Formerna hänvisar även till en välkänd traditionell typologi på västkusten, säger Mathias Holmberg, arkitekt och son till beställarna. 

Att huset så diskret smälter in på platsen beror antagligen också på att taket är en förlängning av fasaden och tillsammans med den skapar ett monolitiskt uttryck.

– Taket är en viktig del av byggnaden eftersom det syns från flera håll. En av de första idéerna var att göra ett hus med platt tak, klätt i sedum. Men sedan kändes det som en för stor kompromiss som begränsade de interiöra möjligheterna. Vi landade i stället i ett utförande som både bevarar och ramar in utsikten samtidigt som det invändigt skapar spännande rumsligheter, säger Mathias Holmberg.

Faltak har historiskt förekommit på olika sorters byggnader, mest norrut i landet men även på till exempel Gotland. På senare år har intresset för trä på taket ökat igen.

– Möjligheten att skapa en helhet med samma material på fasad och tak, tillsammans med kopplingen till en historisk byggtradition, gjorde att valet av faltak blev mest intressant, säger Mathias Holmberg.

För att undvika stående vatten i takets dalar har han monterat v-formade plåtar som leder ut vattnet på baksidan. Som en extra säkerhetsåtgärd har även takpappen kompletterats med en svetsad gummiduk. Infattningarna kring fönster och skjutdörrar är klädda med samma kärnfuru som fasaden. Fönster- och dörrkarmar är utförda i ek för att samspela och samtidigt kontrastera mot furun.

Brännö är en bilfri ö, och husets lösvirke fraktades i behändiga paket, först med båt och sedan med grävskopa och ibland flakmoped. Miljön på Brännö är tämligen utsatt, men efter att ha studerat flera referensprojekt kände Mathias Holmberg sig trygg med att behålla fasaden obehandlad. 

– Det är en härlig känsla att ha ett naturligt material utan några tillsatser. Platsen visade sig även vara extra väl lämpad för trä eftersom den oftast är utsatt för starka vindar som torkar upp väta. Det finns inte heller några träd på tomten som hade kunnat skugga eller fälla löv på huset. 

Det obehandlade träet grånar nu av sig själv och får leva sitt eget liv. Därför blev en viktig del av designen också att inte ha något takutsprång, för att undvika extra skiftningar i träet.

Det är inte bara exteriört som taket har blivit ett viktigt uttryck för huset. Även interiört spelar det en viktig roll, med rum som är öppna till nock och klädda med ljus björkplywood. Höjden växlar mellan 2,1 och 3,0 meter, och variationen skapar både rymd och god akustik med ljud som studsar tillbaka från väggar och tak, de öppna ytorna till trots. Samtidigt bidrar de skiftande nivåerna också till att markera de tre volymernas olika funktion: privat del med sovrum och badrum, kök med matplats samt sällskapsrum. 

– Vi ville ha en öppen känsla mellan vardagsrum och kök, så att det blir en social plats där man kan umgås samtidigt som vi skapar olika definierade rumsligheter. Genom att variera på höjden skapar vi också en symbios mellan den exteriöra siktlinjen och upplevelsen inne i rummen, säger Mathias Holmberg. 

Text Johanna Lundeberg

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration