Takform ger karaktär med struktur hämtad från dolomiternas toppar

Kongresshall i Agordo, Italien av Studio Bressan, Studio Botter

Takform ger karaktär och skapar rymd åt mångsidig mässhall med struktur hämtad från dolomiternas toppar

I italienska Agordo smälter en nyuppförd och mångsidig kongresshall samman med det vidsträckta alplandskapet. Byggd helt av trä, med högt i tak och generösa fönsterpartier, känns hela tiden Dolomiternas kalkstenstoppar påtagligt närvarande. Lekfullt, luftigt, genomtänkt och estetiskt tilltalande drar den stora utställningshallen gärna blickarna till sig. 

Beställaren ville ha en generöst tilltagen och mångfunktionell byggnad som samspelar med det omgivande landskapet. Och så har det blivit.

Projektet är signerat de båda arkitektbyråerna Studio Botter och Studio Bressan, verksamma i Agordo respektive närbelägna Montebelluna. Ägarna, Andrea Botter och Emanuele Bressan, var studiekamrater under utbildningen vid universitetet i Venedig och har samarbetat sedan 2010.

Deras gemensamma målsättning är att kombinera tradition med innovation, där trä ofta finns med som ett mångsidigt material väl lämpat för många av deras byggprojekt, av såväl miljömässiga skäl som utifrån byggnadens design och struktur.

– Vi delar samma vision, om ett modus operandi som samspelar med omgivningen, där extra fokus läggs på materialval och på att närma sig projektet utifrån ekonomisk och ekologisk hållbarhet, förklarar Emanuele Bressan.

De båda arkitekterna valde här att låta sig inspireras av alplandskapet insatt i ett urbant sammanhang. Mest utmärkande är ett böljande tak som anger tonen för projektets formspråk, hämtat från områdets topografi och traditionella byggnadsstil. 

Valet av trä som huvudsakligt byggmaterial förklaras av arkitekterna med att det är såväl miljövänligt som estetiskt tilltalande och överensstämmer med den äldre bebyggelse som är vanlig i alpdalarna. Dessutom akustiskt fördelaktigt och möjligt att återvinna. 

Inte minst var träets akustiska beteende ett viktigt argument med tanke på de aktiviteter som lokalerna är avsedda för – konserter, mässor, teater, föreläsningar, sport, konferenser och utställningar.

– Vi presenterade i ett tidigt skede ett förslag som klienten accepterade och som sedan utvecklats i samarbete med specialister på stora träkonstruktioner, berättar Emanuele Bressan.

Markplattan är gjuten i betong som har polerats och halkbehandlats för att utgöra invändigt golv i den stora mässhallen.

Den bärande konstruktionen med pelare, balkar och takfackverk är tillverkad av limträ. Undantaget är de strävor och dragstänger av stålprofiler, delvis klädda med trä, som stabiliserar byggnaden och som förankrats i plintar och i en bakre stödvägg av betong, 3,6 meter hög och 70 centimeter bred, där även balkarna anslutits med stålstag.

– Stålprofilerna utgör en extra garanti i händelse av brand, stödväggen bidrar till att fånga upp kraften från kraftiga sidvindar och eventuella jordbävningar, förklarar Emanuele Bressan.

Väggarna är uppbyggda av ett system med träramar samt med pelare och diagonala strävor som bär upp vikten av takstommen. 

Dessa i sin tur utgörs av ett fackverks­system med kraftiga balkar som spänner över 50 meter, vilket invändigt öppnar för en 100 meter lång och helt öppen yta, utan inslag av pelare som inkräktar på byggnadens flexibilitet. 

Väggarna åt norr och väster är glasade från golv till tak, med fri utsikt över det omgivande alplandskapet, samtidigt som det utskjutande taket – så mycket som drygt åtta meter på byggnadens norrsida – sommartid skuggar den stora hallen från direkt solljus. Under vinterhalvåret släpps i stället solen in. Sammantaget blir kostnaderna därmed lägre för såväl kyla som värme. Dessutom skyddar det väl tilltagna takutsprånget både gäster och väggar från vädrets nyckfullhet. Åt söder och öster är ytterväggarna klädda med plåt, och insidan är täckt med skivor av tobaksfärgad träull. 

Takhöjden i den närmast katedralliknande mässhallen anges till mellan 12,7 och 14,3 meter, även om den fria höjden i realiteten är något lägre, från 8 till 9,6 meter, beroende på dimensionen på fackverksbalkarna i takkonstruktionen.

Utöver den stora mässhallen, som sträcker sig från norr till söder, finns utrymmen för toaletter, kontor, lager och leveranser samlade längs den östra delen av byggnaden. 

Detta medför ett flexibelt utnyttjande, med tusentals kvadratmeter tillgänglig golvyta som enkelt kan delas upp i flera mindre rum. 

En trappa upp och på baksidan av byggnaden, för att inte inkräkta på mässhallens visuella intryck, finns mekanik och teknik undangömt.

Taket består av prefabricerade träskivor, invändigt täckta av träfiberplattor och utvändigt med korrugerad aluminiumplåt.

Visuellt leder konstruktionen med sina återkommande diagonala element och takets rytmik tankarna till Dolomiternas taggiga silhuett. Det är ljust, lätt och luftigt, trots imponerande dimensioner hos ventilationstrummor och de limträelement som bär upp byggnaden i väggar och tak.

– Att byggnaden ska återspeglas i landskapet den befinner sig i har varit ett av projektets främsta fokus, och det tycker jag att vi har lyckats med, säger Emanuele Bressan.

Hela det distinkta och märkligt smäckra byggprojektet har, understryker han, varit möjligt tack vare att man använt sig av prefabricerade byggelement, vilket inneburit kort byggtid och hög precision vid monteringen.

Alla balkar är, i likhet med strävor och fackverk, tillverkade i fabrik och fraktade till byggplatsen där de har färdigställts. Även pelare och stag har levererats prefabricerade, monterats och lyfts på plats med hjälp av kran.

Några ytterligare dekorativa tillägg än vad den omålade och väderutsatta träkonstruktionen erbjuder har inte behövts. Strukturens egen estetik, säger Emanuele Bressan, kan inte tillgodogöra sig någon ytterligare utseendemässig förstärkning. 

– Det strukturella ramverket och Dolomiternas bergslandskap befruktar varandra. Tillsammans skapar de en rumslig kontinuitet som lockar blicken mot de omgivande bergen utan att för den sakens skull förta intrycket av byggnadens egen karaktär.

Text Mats Wigardt

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration