Trygg trappa för spontana möten

NCC huvudkontor i Solna, Sverige av White arkitekter

Atriet i NCC:s nya huvudkontor har planerats utifrån tanken att skapa en spontan mötesplats där människor hellre ska välja att ta trapporna än hissen. Det var därför viktigt att trappan kändes inbjudande, och tidigt bestämdes att ytbeklädnaden skulle vara av trä, för dess taktila och varma egenskaper och för att det är ett material som ofta berör. Lösningen blev att skapa hela strukturen i kl-trä, vilket  också visade sig vara det bästa alternativet ur ett ekonomiskt perspektiv.

Trappornas vangstycken består av KL-trä av FSC-märkt österrikisk gran. Bryggor på vartannat plan, vilka utsätts för högre belastning, bärs upp av LVL-balkar av bok. Elementen prefabricerades och pigmenterades svagt för att minska att träet gulnar. De sänktes på plats genom taket med en tolerans på 1 millimeter. De finsnickrade handledarna monterades på plats. Trappsteg och vangstyckenas insidor är klädda med en svartblå matta, både av akustiska skäl och för att trappan ska kännas ombonad och trygg.

Läs mer på whitearkitekter.com/se

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration