Förskola med försmak för trä

Förskolan Trumpf i Ditzingen, Tyskland av Barkow Leibinger

Med bara en våning och med sitt gröna, beväxta tak har en ny förskola diskret smugit sig in i Ditzingen. Den låga byggnaden är konstruerad av prefabricerade element som består av två 60 millimeter tjocka lager av stående granreglar, sammanhållna med laxknutar däremellan. Elementen är både interiört och exteriört klädda med 27 millimeter tjocka liggande ytterpanelbrädor av silvergran. Innanför ytterpanelen finns ett lager träfiberisolering. Byggnaden är skapad för att enkelt kunna tas ner och återvinnas, och även det fastskruvade sadeltaket ska vara lätt att montera loss. Takets överhäng på samtliga sidor av byggnaden skyddar terrasserna från både kraftigt solljus och regn.

Interiören är skapad utifrån åtta volymer som knyts samman av en slingrande korridor, vilken på några ställen också vidgar sig tillräckligt för att skapa små nischer för såväl lek som lugn och ro. Dessa har också direkt förbindelse med byggnadens utvändiga delar.

Läs mer på

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration