Limträ för luftig passage

Arched link i Melbourne, Australien av Make Architects

När ett nytt hotell byggdes invid Melbournes största galleria ville fastighetsägarna knyta samman de två byggnaderna. Det skulle vara lätt att ta sig mellan dem, och passagen skulle också skapa en trevligare entré från den intilliggande parkeringen.

Hotellets kurviga glastak har inspirerat till en 110 meter lång gång med en svagt lutande trappa bredvid intilliggande rulltrappor och inramad av en silhuett som liknar hotellet. Den böjda limträstrukturen av italiensk lärk formar en arkad täckt med ett tak av genomskinlig fluorplast. Det lätta, kurviga taket ska skydda besökarna från regn men samtidigt släppa in ljus och ge arkaden en tydlig utekontakt. Därför har sidorna lämnats öppna, vilket också ger bra ventilation och minskar behovet av luftkonditionering. Limträstommen sträcker sig 15 meter upp, och varje element är noga sammansatt för att ge stöd till de intilliggande dito. Konstruktionen består av ett diagonalt ramverk av limträ med stöttande stålkomponenter.

Läs mer på

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration