Mjuka värden förenar

The Parish Centre i Köpenhamn, Danmark av Nord Architects

En öppen atmosfär dit alla är välkomna. Det var en viktig riktlinje i den arkitekttävling som anordnades när kyrkan i Brønshøj utanför Köpenhamn skulle få en ny församlingslokal. Lokalen skulle vara ett kulturellt centrum, en plats som bjuder in och förenar människor och som kan erbjuda många olika aktiviteter. Nord Architects vann tävlingen med ett bidrag som signalerade både hållbarhet och gemenskap.

Den nya byggnaden, konstruerad av KL-trä, har nu blivit en länk som med ingång från flera håll binder samman stadens torg med kyrkan, prästgården och den därtill hörande parken. För att komma ifrån känslan av institution är väggarna mjukt krökta och KL-träet har lämnats synligt i interiören. Materialet är inte bara valt för att visuellt ge ett mjukt och öppet uttryck utan också för sina goda egenskaper när det gäller att få ett stabilt inomhusklimat, något som också är viktigt i kyrkans atmosfär. Fasaden är klädd med ask som med sin värme signalerar att alla är välkomna hit.

Läs mer på nordarchitects.dk

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration