Nyskapande typologi i klassiska kvarter

Google KGZ1 HQ i London, Storbritannien av BIG

Vid King’s Cross i London börjar det som snart kommer att vara världens största träfasad att ta form. Bakom den 23 300 kvadratmeter stora ytan kommer Google att ha sitt nya brittiska huvudkontor med plats för 7 000 medarbetare. Fasadens uttryck skapas av en repetitiv sekvens av limträpelare av accoya av varierande höjd. Formspråket är modernt men med en tydlig koppling till områdets övriga arkitektur. Höjden på den terrasserade byggnaden varierar mellan 20 och 60 meter, och den högsta punkten ligger elva våningar upp. Fasaden är indelad i fyra sektioner, där limträpelarna skapar en sammanhållen exteriör. Dessa är även en viktig del av interiören, där varje pelare sträcker sig över flera våningar och skapar rymd. Kontorslokalerna kompletteras med mezzaninvåningar vars synliga KL-trä med sin mjuka och varma yta blir en kontrast mot stål och betong. En diagonal trappa ska leda från bottenvåningen till taket, där såväl grönytor som löparbanor och pool ska samsas om ytan.

Läs mer på big.dk och hess-timber.com

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration