Takkonstruktion med flera nivåer

Synegic HQ i Tomija, Japan av Uenoa

Takkonstruktion med flera nivåer skapar rymd och ombonad arkitektur med egna lösningar för infästningar

Med hjälp av arkitektbyrån Uenoa har skruvtillverkaren Synegic fått ett magnifikt showroom för vad som går att åstadkomma med företagets egna produkter. Det nya huvudkontoret som ligger inbäddat bland grönskande träd i den lilla staden Tomiya, granne med betydligt större Sendai, bjuder på en spännande arkitektur.

– När vi fick uppdraget bad kunden oss att skapa avancerad arkitektur som vidgar möjligheterna för vad som går att åstadkomma med hjälp av trä. Det gjorde att vi tog fram planen till den här byggnaden med sin unika trästruktur, säger Fumie Horikoshi, arkitekt och delägare i Tokyobaserade arkitektbyrån Uenoa.

Fokus ligger på det geometriskt avancerade taket, som består av två lager med trianglar. Basen på de bredaste trianglarna löper hela vägen från långsida till långsida och består av ett fackverk med limträbalkar skapade av japansk tall. Dimensionen på dessa är 105x240 millimeter, en vanlig dimension i japanska hus. Ovanför fackverkets nedre del sitter två långa rader med triangulära KL-träskivor av japansk ceder, likt två fågelsträck som sänker sina vingspetsar från toppen av taket och ner mot limträbalkarna. Där vingspetsarna träffar balkarna knyts de båda elementen samman med förband i såväl mittlinjen som i två yttre linjer. Under de båda konstruktionerna är taket klätt med en längsgående panel av europeisk rödtall.

– Genom att använda KL-trä, som annars oftast används i väggar och golv, kunde vi få en konstruktion som var lätt, stark och effektiv på samma gång. Ett annat alternativ hade varit att använda balkar här också, men det hade gjort knutpunkterna mycket mer komplicerade. Nu kunde vi relativt enkelt lösa dessa med hjälp av KL-trä och skruv – där vi nästan genomgående använt Synegics egna Panelead-skruvar, säger Fumie Horikoshi.

En annan fördel med konstruktionen av KL-trä var att den möjliggjorde en rationell metod där många element kunde prefabriceras och sedan sättas ihop på plats.

Konstruktionen innebär att man helt slipper pelare i mitten av den 18 meter breda byggnaden, vilket skapar en känsla av rymd och ger god överblick.

– Vi ville inte att den vackra träramen som är så signifikant för rummet enbart skulle vara något man tittade upp på. Så vi skapade flera golvnivåer och lät taket böja sig ner mot golvet i fyra punkter. Det gör att man får utrymmen där man är så nära taket att man kan röra vid det, samtidigt som man får rymden och den monumentala känslan i mitten av rummet, säger Fumie Horikoshi.

Takets fackverk och triangulära KL-träelement fortsätter även på utsidan, där det skjuter ut över fasaden. Ytterst är taket beklätt med ett lapptäcke av små kopparplåtar. Dessa ger intrycket av att landa mjukt på den underliggande träkonstruktionen, likt ett papper som vikts och buktar lite mot marken.

Ytterväggar, innerväggar och tak är strukturellt helt separerade från varandra, där de bärande innerväggarna består av KL-trä och ytterväggarna av stål. På första våningsplanet finns också en extra avdelande vägg av KL-trä som tar en del av de vertikala lasterna. En viktig anledning till att hålla isär de olika delarna är att underlätta vid framtida underhåll och renovering. I Japan finns också flera restriktioner förknippade med stora byggnader av trä. Många av dem är till för att förebygga bränder.

– Om man använder trä interiört, så måste man ha en brandsäker yttervägg som är oberoende av interiören. Av den anledningen är ytterväggarna här gjorda i stål som belagts med ett extra brandskyddande lager, berättar Fumie Horikoshi.

I kontorsbyggnaden som nu inrymmer Synegics huvudkontor arbetar ungefär 35 personer. Arbetsytorna är fördelade på två våningsplan, med en mezzaninvåning däremellan. Kontoret är utformat så att det ska uppfylla företagets behov av olika sätt att arbeta. Här finns kontorsytor med skrivbord, liksom avdelade ytor som passar bra för experiment och samarbeten med externa forskare. De öppna ytorna skapar en inspirerande miljö som inbjuder till samarbete, medarbetare från olika delar av företaget kan mötas där. Här finns både luft och rymd, samtidigt som det omgivande träet skapar en varm, intim och ombonad känsla.

– Jag har också hört från flera av företagets medarbetare att de är glada över att få jobba
i en så upplyftande miljö. Och de tycker att det är inspirerande att se deras egna produkter användas i byggnaden, berättar Fumie Horikoshi.

Det lyckade resultatet och erfarenheterna av att jobba med KL-trä på nya sätt gör att han ser möjligheter till fler liknande projekt i framtiden. Detta ligger också väl i linje med Uenoas filosofi att arbeta med hållbara metoder och sträva efter unikitet i sina projekt.

– Jag har förstått på Synegic att det är många inom trä- och konstruktionsindustrin som kommer för att titta på byggnaden ut­ifrån den avancerade träkonstruktion som den verkligen är, säger Fumie Horikoshi.

Text Sara Bergqvist

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration