Arkitekter lyfter boken

Book Mountain i Spijkenisse, Nederländerna av MVRDV

Kommer boken att överleva eller försvinna? Arkitekten Winy Maas från MVRDV ställer frågan och presenterar biblioteket Bookmountain i Spijkenisse. Även kinesiska och norska arkitekter hyllar den traditionella bokkonsten med hjälp av uppseendeväckande träarkitektur. 

WINY MAAS OCH hans arkitektbyrå MVRDV vill öka biblioteksbesöken i holländska Spijkenisse och väljer att göra det på ett dramatisk vis – genom att  slänga ut en trave böcker mitt i hamnsjåarstaden.

– Vi har valt att visa böckernas hela prakt i ett enda stort rum, ett helt berg med böcker som ska bestigas, som alla kan se och ha tillgång till. Vårt bibliotek är ett monument över boken som kulturuttryck, och samtidigt också en mötesplats och ett arkiv.

Det går inte att ta fel på Winy Maas’ entusiasm. Han är grundare av MVRDV, ett av världens mest anlitade och uppfinningsrika arkitektkontor, men här handlar det inte om ännu ett storstilat prestigeprojekt, utan om något så jordnära som att få folk att läsa i en stad där tio procent uppskattas vara illitterata.

– Vi vänder ut och in på biblioteket. Vi gör det till en huvudattraktion mitt i staden! Istället för att skissa fram en neutral byggnad så har vi valt att lyfta hela frågan om bokens roll i samhället. Den gamla kyrkans tegel­arkitektur blir en piedestal för ett bokberg som kläs in i trä och glas.

DEN GAMLA FISKEBYN Spijkenisse ligger i utkanten av Rotterdam. Med utbyggnaden av Europas största hamn har byn sedan femtiotalet förvandlats till en stad med 85 000 invånare. Winys kollega Jan Knikker berättar att det missnöjesparti som tog makten för tolv år sedan, stenhårt har drivit flera stadsförnyelseprojekt som ska aktivera arbetarstaden, kulturellt och kommersiellt.

– Först skapades en utomhusmarknad i postmodern historiserande Disney-stil. Nu har vi invigt vårt bibliotek tillsammans med nya bostäder, och om något år är det dags för Ben van Berkels nya teater.

Den nyöppnade biblioteksbyggnaden ligger mitt i den gamla stadskärnan nära bykyrkan och syns tydligt från marknadsplatsen. Tillsammans med de nybyggda bostäderna får centrum en tydlig materialitet där biblioteket ser ut att ha vänts ut och in för att exponera sitt innehåll. Fokke Moerel, som varit handläggande arkitekt, berättar att man byggt något av en labyrint med trappor som löper upp och ned, från terrass till terrass. Bokberget avgränsas av ett spjälverk med limträbalkar, och allra högst upp ser man ut över Spijkenisses stadslandskap.

– Du skulle ha sett konstruktionen när de stora limträbalkarna just kommit på plats, säger Fokke med en viss saknad. Det var nästan synd att montera glasfasaden. Genom att exponera böckerna så lockar biblioteket läsare, och om inte annat så blir det en ny mötesplats i Spijkenisse gamla stadskärna.

Hyllorna reser sig åtskilliga meter på höjden, men alla utlåningsböcker är lätt tillgängliga. Bakom bokhyllorna, som liksom informationsdiskar och annat är tillverkade av uttjänta blomkrukor, återfinns personal och läsplatser. Här finns också café med tidningar och tidskrifter, och inte minst barnverksamhet. Under själva byggnaden finns rum för butiker, kontor och den lokala schackklubben.

SPIJKENISSES BIBLIOTEK GÖR allt för att höja läskunnigheten. Häromåret tog man hem ett internationellt marknadsföringspris efter att ha skickat ut vykort med texten »Vi saknar dig!« till medborgare som inte fanns med i låneregistret. Biblioteket är trots sin spektakulära arkitektur ändå rätt traditionellt, Winy Maas understryker att man valt att hylla den klassiska tryckta boken även om det finns läsplattor och annan digital teknik. Det traditionella greppet avspeglar sig också i den laduinspirerade arkitekturen. Inte endast biblioteket utan även MVRDV:s 42 nybyggda bostadshus anspelar på lantbrukets gamla lador, något som blivit ett populärt tema i samtida holländsk arkitektur.

– Ladan är ett bra recept om man vill skapa bostäder med mycket ljus på markplanet, då kan man bygga vidare på stadsmönstret med trånga gator och en intim och förtätad stadskaraktär. I Spijkenisse har kvarteren i centrum ladugårdens storlek, det finns dessutom några lador kvar. Vi har tagit fasta på ladans form och gett den ett samtida uttryck. Bibliotekets glasfasad fungerar som ett ytterst tunt skal som anspelar på det förflutnas arkitektur, men utan att bli övertydligt, säger Winy Maas.

Winy betonar att han knappast hyser någon nytraditionalistisk nyurbanistisk nostalgisk dröm om det förflutna. Däremot vill mvrdv anspela på en äldre arkitektur­vokabulär för att skapa framtida lösningar. Tanken med Bookmountain var att dra upp ladans skala och skapa nyfikenhet kring innehållet. Winy nämner att sagan om Alice i Underlandet inspirerat honom.

Träkonstruktionen är lika mycket ett tekniskt som ett arkitektoniskt val. Winy förklarar att man har eftersträvat ett spjälverk där limträbalkarna inte endast reducerar det direkta solljuset. De djupa balkarna ramar också in utsikten, och ger stadskärnan ett nytt uttryck. Under senare år har trä också rönt en allt större popularitet bland Hollands främsta arkitekter.

– Vi eliminerar nära fyra femtedelar av det direkta solljuset, men trä absorberar också värme bättre än stål och fungerar därmed som klimatutjämnare. Trä gör också att biblioteksmiljön inte upplevs som en fabrik utan mer som ett hem.

Fokke Moerel tillägger att träingenjörerna lyckats ersätta konstruktörernas stålförband med träförband, något som ytterligare under­stryker de ladulika proportionerna. Biblioteket som är nästan 10 000 kvadratmeter stort har också ett ytterst effektivt och innovativt klimatsystem.

– Bookmountain började byggas innan breeam-certifieringen kom till, säger Fokke Moerel och understryker att byggnaden uppförts med minsta möjliga miljöbelastning och lever upp till alla miljökrav med råge:

– Istället för luftkonditionering har vi naturlig ventilation. Vi använder takets regnvattenavrinning till toaletter och sprinklers, och vi har även pcm-gel i kontoren som likt trä utjämnar temperatursvängningarna. Under byggnaden finns dessutom stora brunnar som fungerar som energireserver till både uppvärmning och kylning.

Spijkenisses bokberg invigdes 4 oktober 2012 och har redan kritiserats för att vara en slags bokfetischim. Men varför inte? Ett berg av böcker att välja och vraka ifrån är kanske just vad som krävs för att ge läsandet en renässans.

Text Leo Gullbring

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration