Ett år, två arkitekter och Stilla Havets största kryssningsfartyg

Nanaimo Cruise Ship terminal i Vancouver Island, Kanada av Checkwitch Poiron

Ett år, två arkitekter och Stilla Havets största kryssningsfartyg. Resultatet: Nanaimo Cruise Ship Terminal.

HAVET LIGGER I vila, stilla, som om det väntar på något. En havsfågel cirklar runt, spanar, och vänder sedan in över land igen. Här, i Stilla Havets östra hörna och Kanadas västra, ligger British Columbia och den stora Vancouver Island. Det spektakulära landskapet med sina fjordar och klippiga berg gör sjöfartsleden runt ön populär för kryssningsfartyg som lugnt kan ta sig fram längs med kustområdet.

Här stod arkitekterna Ben Checkwitch och David Poiron när det första fartyget skulle anlända till terminalen våren 2011. Men knappast i vila, snarare i spänd förväntan. Ben och David är arkitekterna bakom den nybyggda terminalen för kryssningsfartyg på ön och det här var dagen de jobbat för i ett års tid. Så dök det de väntade på äntligen upp: The Norwegian Pearl.

– Det var en fantastisk känsla att se folk välla in i terminalbyggnaden. Ofta när man bygger något så fylls byggnaden långsamt på, det sker bit för bit. Men nu kom hundratals människor på en gång. Det gick från tomt till smockfullt! Vi stod och såg på exakt hur byggnaden fungerade och hur folk använde den. Det var väldigt spännande och mycket tillfredsställande eftersom vi hade jobbat mot en så oerhört knapp deadline, säger Ben Checkwitch.

Ett år tidigare påbörjades arbetet med Nanaimo Cruise Ship Terminal. Att teamet bara hade tolv månader på sig att färdigställa byggnaden hade att göra med att det delfinansierades av Kanadas »Infrastructure Stimulus Fund« – ett tillskott med fyra mil­jarder kanadensiska dollar, till inhemska infrastrukturprojekt som sattes in i spåren av finanskrisen. Om arkitekterna skulle få använda pengarna var de tvungna att bli klara ett visst datum.

– Tidsramen var den absolut största utmaningen för oss. Men samtidigt har jag en känsla av att den gav alla som jobbade med projektet en extra knuff i rätt riktning. Alla var införstådda med vad som gällde och det ökade folks engagemang. Vi hade ett mål, och alla ville nå det, säger Ben Checkwitch.

STADEN NANAIMO ÄR en viktig knutpunkt i British Columbia och en inkörsport till Vancouver Island, världens 43:e största ö. Innan Nanaimo Cruise Ship Terminal byggdes var kryssningsskepp tvungna att köra passagerarna med småbåtar till och från hamnen. Nu kan man hantera några av världens största kryssningsfartyg vilket gör Nanaimo till ett ännu mer attraktivt resmål för de stora internationella kryssningsfartygen. Nanaimo har med hjälp av terminalen lyckats påbörja en långsam förvandling från insomnad industristad till turistmål i vackra British Columbia.

Att terminalen till så stor del består av trä är ur flera hänseenden ett mycket medvetet val. Inte minst ur ett historiskt perspektiv. Där terminalen idag står låg förr i tiden tre sågverk, varav ett idag finns kvar. Hamnen var en viktig plats för lagring och transport av timmer till hela Vancouver Island och Nanaimo var länge, och är till viss del fortfarande, synonymt med träindustri. Det var viktigt för arkitekterna att behålla den kopplingen.

– Vår främsta inspiration till terminalen kom från själva materialet trä. Vi ville att Nanaimos historia skulle kännas direkt när man såg byggnaden, säger Ben Checkwitch och fortsätter:

– Jag menar, alla städer har en viss känsla när man närmar sig dem. Det sätter sin prägel på hur man sedan upplever staden. Därför var det viktigt för oss att använda trä, det är det första passagerarna ser när kryssningsfartygen stävar in. Byggnaden pekar ut mot havet, det är därifrån det är tänkt att den ska upplevas.

Att komma in i den stora terminalen är som att stiga in i ett stort uppochnedvänt fartygsskrov. Väggen som vetter mot havet består av jättelika panoramafönster och låter besökaren blicka ut över hela hamnområdet. Stora böjda kolumner och balkar av limträ dominerar ankomstsalen och förstärker känslan av att stiga av ett skepp och äntra ett annat. Såväl interiört som exteriört har man  använt långa träskärmar och utsidan är klädd med stora timmerpaneler. Allt utom panelerna är Douglasgran, ett träslag som finns i stora mängder på Vancouver Island.

– Douglasgran är ett utmärkt träslag att använda till konstruktioner och det är relativt billigt. Det har dessutom en varm, lätt röd ton som vi tyckte passade. Det var förresten ännu en anledning till att vi använde trä. De flesta känner en instinktivt positiv känsla till materialet, man känner sig trygg. Att gå genom terminalen ska kännas lite som att promenera i en stor vagga. Man ska känna sig välkommen, säger Ben Checkwitch.

NANAIMO CRUISE SHIP TERMINAL har givit arkitektbyrån en handfull utmärkelser, bland annat »Best Commercial Wood Design« som delades ut av av organisationen Canadian Wood Council vid Wood Design Awards 2012. Juryn upp­skattade »kopplingen mellan nutid och dåtid i den attraktiva, luftiga och ärliga byggnaden«.

– Det är kul att få ett erkännande. Vi är ett ungt företag som behöver exponering. Dessutom är det fantastiskt om vi genom priset får möjlighet att främja användandet av trä. Jag märker en renässans i branschen för trä som byggnadsmaterial. Många börjar se fördelarna med att använda det och dessutom i alltmer avancerade konstruktioner. I British Columbia har till exempel byggreglerna ändrats och man tillåter idag träkonstruktioner att användas i högre byggnader än förut. Det är en spännande tid för materialet trä, säger Ben Checkwitch.

Hållbarhetstänket går som en röd tråd genom Nanaimo Cruise Ship Terminal. En stor del av träet är hämtat lokalt och stenplattorna i byggnaden värms upp av solen och släpper sedan ifrån sig värme under dagen ut i den stora ankomsthallen.

EN INTRESSANT DETALJ i terminalen är det »svävande kontoret« i trä. Hängandes uppe i luften befinner det sig dels inomhus och dels utomhus på andra sidan av de stora panoramafönstren. Idén fick David Poiron av att studera hur ett materials utseende förändras när det sänks ner i vatten och ljuset bryts annorlunda. Kontoret, som utgör hamnens kansli, ser olika ut beroende på om man ser det från insidan eller från utsidan.

Med Nanaimo Cruise Ship Terminal färdig­byggt och en tillströmning av turister till Nanaimo och hela British Columbia – vad står härnäst på arkitektbyrån Checkwitch Poirons agenda? Vad gäller Ben Checkwitch är det kanske inte hans största, men på många sätt hans mest svårgenomförda, projekt:

– Jag håller på att bygga en stuga av Douglasgran till mig själv på en liten ö utanför Vancouver Island. Men till skillnad från Nanaimo Cruise Ship Terminal har det tagit väldigt, väldigt lång tid. Folk frågar hela tiden när den blir klar. Men jag vågar knappt svara dem längre. Jag verkar aldrig bli riktigt klar med den.

Text Erik Bredhe

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration