Fyra ateljéer vitaliserar ölivet

Fogo Island Studios i Newfoundland, Kanada av Todd Saunders

Ön Fogos nya ateljéer av massivt trä matchar öns dramatiska landskap och bistra klimat.

FOGO ISLAND ÄR en avlägsen ö i Nordatlanten utanför provinsen Newfoundland i Kanada. Torskfisket har kanske mer än någonting annat påverkat livet och kulturen på ön. När fiskeindustrin kollapsade i början av 1990-talet minskade antalet arbetstillfällen dramatiskt. För att blåsa nytt liv i den avfolkningshotade ön grundade entreprenören Zita Cobb 2006 stiftelsen Shorefast Foundation. Stiftelsens syfte är att vitalisera och föryngra Fogo med hjälp av arkitektur, konst, kultur och natur. Zita Cobb, som själv kommer från Fogo, är en av Kanadas mest förmögna personer. Hon ser sin insats som ett sätt att ge någonting tillbaka till den plats där hon vuxit upp.

För sex år sedan fick den norsk-kanadensiske arkitekten Todd Saunders uppdraget att rita sex konstnärsateljéer som är en del av Shorefast Foundations satsning på Fogo. Todd Saunders bor och arbetar sedan 1996 i Norge. Han är född och uppvuxen på Newfoundland och har, precis som Zita Cobb, starka band till platsen.

– Det var främst möjligheten att få experimentera med traditionella arkitektoniska former, metoder och material i Fogos unika landskap som fick mig att anta utmaningen. Bebyggelsen på Fogo är väderbiten och anspråkslös vilket kräver att man går varsamt fram när den gamla bebyggelsen ska kompletteras med någonting nytt, menar Todd Saunders.

Att välja trä var givet. Det är ett material som i alla tider förknippats med platsen och finns lokalt. Todd Saunders har byggt sitt koncept med lekfulla geometriska kontraster och var och en av ateljéerna smälter in i det omgivande landskapet. En bärande idé är att konstnärerna ska integreras i det vardagliga livet på Fogo och ingå som en del av de samhällen där de bor och verkar. Därför är de avskilt belägna ateljéerna kopplade till en befintlig byggnad i närmaste samhälle, ett så kallat Saltbox house där konstnären bor. Dessa hus exemplifierar en typ av kolonial trähusarkitektur från 1600-talets mitt. Husen har fått sitt namn från formen på de trälådor med sluttande lock som tidigare användes för att lagra salt. Karakteristiskt är att de har två våningar på framsidan och endast en på baksidan. Sadeltaket har därför en kraftigare lutning åt ena hållet vilket också är en geometri som lyser igenom i Todd Saunders Squish Studio.

TRÄ SOM BYGGMATERIAL är gemensamt för alla ateljéer. De byggmetoder som används vilar på öns lokala byggtraditioner. Ett exempel på en sådan tradition är de höga pelare som bär upp flera av ateljéerna. De skyddar både ateljéerna och den underliggande vegetationen.

– Tittar man runt på Fogo ser man att många byggnader har amfibiska inslag. En del befinner sig på land och andra står på pelare ute i vattnet, berättar Todd Saunders.

Ateljén Long Studio färdigställdes i juni 2010. Ett år senare kunde Bridge Studio, Tower Studio och Squish Studio tas i bruk. Nu återstår Short Studio och Fogo Studio som planeras att stå klara under 2013.

Samtliga ateljéer är byggda på plats av lokala snickare. De har en trästomme av massiv furu som sedan fått en utvändig beklädnad av furu- eller granpanel. Panelen kommer från närliggande sågverk och har en grovsågad yta som ytbehandlats med vit eller svart oljefärg. Invändigt är ateljéerna genomgående klädda med vitmålad gran, antingen i form av panel eller plywoodskivor.

– Tanken är att allt som används för att uppföra och underhålla ateljéerna ska kunna inhandlas på Fogo. De lokala snickarna har fått frihet att bygga på sitt eget sätt. Deras metoder har fungerat i århundraden så det har inte funnits någon anledning för oss att ändra på det.

LONG STUDIO VAR den första av Todd Saunders ateljéer på Fogo Island och ligger i anslutning till samhället Joe Batts Arm. Den 130 kvadratmeter långsmala byggnaden består av en enkel volym med tre rum som kombinerar öppna och slutna ytor. Byggnaden avslutas med ett stort panoramafönster i den bortre kortändan som ramar in utsikten.

Squish Studio ligger utanför den lilla byn Tilting på den östra delen av Fogo. Den vita, vinkelformade byggnaden ser ut att ha kastats upp på klipporna av Nordatlantens vågor och bjuder på en utsikt som helt domineras av vatten. Byggnaden har en hoptryckt form och ett vinklat tak som ger ett spännande spel mellan högt och lågt och en skillnad i höjdnivåer på över tre meter.

Bridge Studio har placerats på promenadavstånd från Fogos minsta samhälle Deep Bay. Vägen hit går genom ett otillgängligt landskap där spänger i trä gör vandringen lite enklare. En bro leder in i ateljén som sträcker sig ut över en skyddad havsvik. Inspirationen till Bridge Studio kommer från öns traditionella fiskebodar där en del av byggnaden står på fast mark och den andra bärs upp av pelare. 

Tower Studio är kanske den mest iögonfallande av Todd Saunders ateljéer på Fogo. Den är belägen på klipporna vid samhället Shoal Bay och kännetecknas av sin skulpturala siluett som lutar sig både framåt och bakåt. De invändiga väggarna är klädda av skivor i gran som målats vita med en högblank färg. Ett triangulärt takfönster i norrläge låter ljuset flöda in i studion på andra våningen i den tio meter höga byggnaden.

Näst på tur står det femstjärniga hotellet Fogo Island Inn som också kommer att domineras av trä. Den 4 000 kvadratmeter stora byggnaden får förutom en vidsträckt foajé och 29 rum, även restaurang, bibliotek, biograf och ett fristående konstgalleri. Todd Saunders har bjudit in fler arkitekter att delta i arbetet med hotellet där finländaren Sami Rintala ansvarar för den översta våningen med bastu och spa-anläggning. Andra arkitekter är Ryan Jørgensen, Joseph Kellner och Attila Béres. Fogo Island Inn beräknas stå klart i början av 2013.

Text Katarina Brandt

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration