Innovativ arkitektur kräver mod

Mölle by the sea i Mölle, Sverige av Elding Oscarson

Att skapa innovativ arkitektur kräver mod – hos beställare, arkitekt och konstruktör. Arkitekterna bakom rekreationsbostaden Mölle by the sea vet vad det innebär.

BADORTEN MÖLLE I Skåne är känd för sin experimentella arkitektur från 1900-talets första hälft, till exempel den excentriska byggnaden Villa Italienborg. Därefter har experimentlustan gett vika för en mer konserverande utveckling på orten. När stockholmsbaserade arkitektbyrån Elding Oscarson fick möjlighet att uppföra en ny byggnad i Mölle ville de återuppta samhällets slumrande arkitektoniska traditioner. Resultatet blev Mölle by the Sea, ett hus med en iögonfallande fasad av douglasgran och glas.

– Vi ville skapa en stark upplevelse både för dem som brukar huset och för dem som passerar det. Visst ville vi få det funktionellt och estetiskt men upplevelsen av huset var vad vi framför allt fokuserade på, säger Jonas Elding, arkitekt på Elding Oscarson.

JONAS ELDING OCH hans kollegor lät sig inspireras av platsen samt av beställarens excentriska personlighet när de påbörjade projektet 2007. Huset kontrasterar idag fint mot omgivningen och visar samtidigt omsorg och respekt för den. Den terrasserade tomten vetter mot Öresund, men byggnaden vänder inte alla rum mot en och samma utsikt. Bottenvåningens väggar utgörs av järnfritt glas vilket gör att gränserna mellan ute och inne tycks helt utsuddade.

Mötet mellan den tillsynes skira under­våningen och övervåningens fasad av ram­sågade granplankor i jumboformat är abrupt. Varje fasadplanka är 42 centimeter bred och 35 millimeter tjock. Som längst mäter plankorna 11,5 meter. Eftersom en liknande fasad aldrig tidigare rests fanns ingen dokument­ation att tillgå.

– Det är svårt att bygga experimentella småhus i Sverige. Jag upplever att de som är duktiga på att bygga småhus har en smalare kunskapspalett än de som bygger större hus, och de som bygger större projekt vill inte bygga småhus, säger Jonas Elding som poängterar att det krävs mod från såväl byggare, arkitekt och beställare.

Varje planka i fasaden är monterad med 140 millimeter lång skruv mot en klassisk regelstomme. Infästningen är pluggad och därmed väl dold. Understa plankan, som hänger ned över glasfasaden, är fäst med exponerad skruv, för att ge ägarna möjlighet att fästa en dold rullsolavskärmning, i en för ändamålet inbyggd ficka bakom plankan. För att det massiva kjolvirket inte ska bågna har det förstyvats med rostfritt stål på baksidan.

DOUGLASGRAN ÄR VÄRLDENS näst mest högvuxna barrträd och blir i Nordamerika uppåt 100 meter hög och fem meter i diameter. Virket som använts i Mölle by the sea har avverkats i Schwarzwald, Tyskland, och levereras till Sverige via ett golvföretag
i Danmark.

– I Danmark har de en torkkammare som är tolv meter lång, säger Jonas och berättar att de ramsågade plankorna skickades till ett kombinerat sågverk och båtbyggeri i Nyhamn.

– De ställde om hela sitt sågverk för att såga virket snett, till en droppkant. För att kunna lämna fasaden obehandlad så som vi ville så var det nödvändigt.

Trots sin bredd består fasadplankorna nästan enbart av kärnvirke. De uppskattas klara väder och vind under minst 30 år.

– Vi har räknat med att träet ska gråna. Från början var det nästan för rosa, vi vill att ytan ska se ruffig ut för att stå i kontrast mot glaset, säger Jonas Elding.

Text Annika Lagerberg Munter

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration